Tin tức

Các phrasal verb thông dụng trong tiếng Anh nhất định phải biết

Phrasal verb (Cụm động từ) được sử dụng vô cùng nhiều trong văn viết và văn nói tiếng Anh. Phrasal verb sẽ giúp bạn biểu đạt ý nghĩa của câu một cách tối ưu nhất, mang trạng thái, cảm xúc vô cùng phong phú. Chính vì vậy, HA Centre đã hệ thống giúp bạn các phrasal verb thông dụng nhất trong tiếng Anh, nắm bắt được 1000 phrasal verb này thì việc giao tiếp tiếng Anh của bạn sẽ trở nên vô cùng đơn giản và dễ dàng.

1000 phrasal verb thông dụng, các phrasal verb thông dụng, 1000 phrasal verb thông dụng pdf, bảng phrasal verb thông dụng, những phrasal verb thông dụng, một số phrasal verb thông dụng, phrasal verb thông dụng pdf, các cụm phrasal verb thông dụng, 100 phrasal verb thông dụng, phrasal verb thông dụng và bài tập, phrasal verb thông dụng trong tiếng anh, phrasal verb thông dụng nhất từ a - z, phrasal verbs thông dụng

Các phrasal verb thông dụng trong tiếng Anh

Phrasal verb là sự kết hợp giữa một động từ và một hoặc hai tiểu từ (particles) thành cụm động từ. Tuy nhiên khi thêm các tiểu từ này vào sau, nghĩa của phrasal verb sẽ hoàn toàn khác biệt so với động từ tạo nên nó.

Ví dụ:

  • Give: Tặng
  • Give up: Từ bỏ
  • Carry: mang
  • Carry on: thực hiện

1/ 1000 phrasal verb thông dụng trong tiếng Anh

1000 phrasal verb thông dụng, các phrasal verb thông dụng, 1000 phrasal verb thông dụng pdf, bảng phrasal verb thông dụng, những phrasal verb thông dụng, một số phrasal verb thông dụng, phrasal verb thông dụng pdf, các cụm phrasal verb thông dụng, 100 phrasal verb thông dụng, phrasal verb thông dụng và bài tập, phrasal verb thông dụng trong tiếng anh, phrasal verb thông dụng nhất từ a - z, phrasal verbs thông dụng

1000 phrasal verb thông dụng

STT Các phrasal verb thông dụng Nghĩa từ
1  Ask after sb

 Did she ask after me in her letter?

 Hỏi thăm tin tức, tình hình của ai đó
2  Ask somebody out

 He asked me out to dinner.

Mời ai đó đi hẹn hò
3  Ask around

 Our babysitter’s just moved away, so we’re asking around for a replacement.

Hỏi mọi người về cùng một thứ
4 Ask sb over/round

She’s asked me round for dinner.

Mời ai đến chơi nhà.
5 Ask for sb

There is somebody at the door asking for Thanh.

Dùng để nói rằng bạn muốn gặp hay nói chuyện với ai đó.
6 Beat one’s self up

If you fail, don’t beat yourself up; just try again.

tự trách mình (khi dùng, thay one’s self bằng myself, yourself, himself, herself…)
7 Break down

Our car broke down and we had to push it off the .

bị hư
8 Break in

Burglars had broken in while we were away.

đột nhập vào nhà
9 Break up with s.o chia tay người yêu, cắt đứt quan hệ tình cảm với ai đó
10 Bring s.th up

She’s always bringing up her health problems.

đề cập chuyện gì đó
11 Bring s.o up nuôi nấng (con cái)
12 Brush up on s.th

You’d better brush up on your French before going to Paris.

ôn lại
13 Call for sth kêu người nào đó, cho gọi ai đó, yêu cầu gặp ai đó
14 Carry out thực hiện (kế hoạch)
15 Catch up with s.o theo kịp ai đó
16 Check in làm thủ tục vào khách sạn
17 Check out làm thủ tục ra khách sạn
18 Check sth out tìm hiểu, khám phá cái gì đó
19 Clean s.th up lau chùi
20 Clear up

Jimmy usually clears up his room once a week

= tidy: Dọn dẹp
21 Come across as có vẻ (chủ ngữ là người)
22 Come off tróc ra, sút ra
23 Come up against s.th đối mặt với cái gì đó
24 Come up with nghĩ ra
25 Cook up a story bịa đặt ra 1 câu chuyện
26 Cool down làm mát đi, bớt nóng, bình tĩnh lại (chủ ngữ có thể là người hoặc vật)
27 Count on s.o tin cậy vào người nào đó
28 Cut down on s.th cắt giảm cái gì đó
29 Cut off cắt lìa, cắt trợ giúp tài chính
30 Do away with s.th bỏ cái gì đó đi không sử dụng cái gì đó
31 Do without s.th chấp nhận không có cái gì đó
32 Dress up ăn mặc đẹp
33 Drop by ghé qua
34 Drop s.o off thả ai xuống xe
35 End up có kết cục = wind up
36 Figure out suy ra
37 Find out tìm ra
38 Get along/get along with s.o hợp nhau/hợp với ai
39 Get in đi vào
40 Get off xuống xe
41 Get on with s.o hòa hợp, thuận với ai đó
42 Get out cút ra ngoài
43 Get rid of s.th bỏ cái gì đó
44 Get up thức dậy
45 Get away with thoát khỏi sự trừng phạt
46 Get on to liên lạc với ai đó
47 Get round to cần thời gian để làm gì
48 Go down with bị ốm
49 Go in for làm điều gì vì bạn thích nó
50 Give up s.th từ bỏ cái gì đó
51 Go around đi vòng vòng
52 Go down giảm, đi xuống
53 Go off reo, nổ (chủ ngữ thường là chuông, bom)
54 Go on tiếp tục
55 Go out đi ra ngoài, đi chơi
56 Go up tăng, đi lên
57 Grow up lớn lên
58 Give away cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật
59 Give st back trả lại
60 Give in bỏ cuộc
61 Give way to nhượng bộ, đầu hàng, nhường chỗ cho ai
62 give oneself up to đầu hàng
63 Give up từ bỏ
64 Give out phân phát , cạn kịêt
65 Give off toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị)
66 Help s.o out giúp đỡ ai đó
67 Hold on đợi tí
68 Keep on doing s.th tiếp tục làm gì đó
69 Keep up sth hãy tiếp tục phát huy
70 Let s.o down làm ai đó thất vọng
71 Look after s.o chăm sóc ai đó
72 Look around nhìn xung quanh
73 Look at sth nhìn cái gì đó
74 Look down on s.o khinh thường ai đó
75 Look for s.o/s.th tìm kiếm ai đó/ cái gì đó
76 Look forward to something / Look forward to doing something mong mỏi tới sự kiện nào đó
77 Look into sth nghiên cứu cái gì đó, xem xét cái gì đó
78 Look sth up tra nghĩa của cái từ gì đó
79 Look up to s.o kính trọng, ngưỡng mộ ai đó
80 Make sth up chế ra, bịa đặt ra cái gì đó
81 Make up one’s mind quyết định
82 Move on to s.th chuyển tiếp sang cái gì đó
83 Pick s.o up đón ai đó
84 Pick s.th up lượm cái gì đó lên
85 Put s.o down hạ thấp ai đó
86 Put s.o off làm ai đó mất hứng, không vui
87 Put s.th off trì hoãn việc gì đó
88 Put s.th on mặc cái gì đó vào
89 Put sth away cất cái gì đó đi
90 Put up with s.o/ s.th chịu đựng ai đó/ cái gì đó
91 Run into s.th/ s.o vô tình gặp được cái gì / ai đó
92 Run out of s.th hết cái gì đó
93 Set s.o up gài tội ai đó
94 Set up s.th thiết lập, thành lập cái gì đó
95 Settle down ổn định cuộc sống tại một chỗ nào đó
96 Show off khoe khoang
97 Show up xuất hiện
98 Slow down chậm lại
99 Speed up tăng tốc
100 Stand for viết tắt cho chữ gì đó
101 Take away (take sth away from s.o) lấy đi cái gì đó của ai đó
102 Take off cất cánh (chủ ngữ là máy bay), trở nên thịnh hành, được ưa chuộng (chủ ngữ là ý tưởng, sản phẩm..)
103 Take s.th off cởi cái gì đó
104 Take up bắt đầu làm một họat động mới (thể thao, sở thích,môn học)
105 Take notice of something

Tim took no notice of my advice.

chú ý, để ý đến thứ gì đó
106 Talk s.o in to s.th dụ ai làm cái gì đó
107 Tell s.o off la rầy ai đó
108 Turn around quay đầu lại
109 Turn down vặn nhỏ lại
110 Turn off tắt
111 Turn on mở
112 Turn sth/s.o down từ chối cái gì/ai đó
113 Turn up vặn lớn lên
114 Try something on

I’m going to try these jeans on, but I don’t think they will fit.

mặc thử đồ
115 Try something out

I am going to try this new brand of detergent out.

test – thử nghiệm
116 Use something up

The kids used all of the toothpaste up so we need to buy some more.

finish the supply – dùng hết
117 Wake up đánh thức ai dậy
118 Warm up khởi động
119 Wear out mòn, làm mòn (chủ ngữ là người thì có nghĩa là làm mòn, chủ ngữ là đồ vật thì có nghĩa là bị mòn)
120 Work out  tập thể dục, có kết quả tốt đẹp

Ngoài các phrasal verb thông dụng trên, bạn muốn bổ thêm Phrasal verb chắc chắn không thể bỏ qua ebook 1000 Phrasal verb thông dụng. 1000 phrasal verb tiếng Anh thông dụng (cụm động từ) được biên soạn song ngữ với mục đích giúp người học tra cứu cụm động từ (phrasal verb) trong tiếng Anh. Chúng ta có thể thấy cụm động từ trong tiếng anh là phần khó khăn cho người học và giao tiếp tiếng anh. Vì khi giao tiếp, người bản xứ thích dùng cụm động từ giống như ca dao tục ngữ của người Việt vậy.

Do đó, bạn cần biết tìm kiếm đúng, chính xác và cho mình cách để ghi nhớ phrasal verbs. Các bạn quan tâm có thể tải file ngay về học:

1000 phrasal verb thông dụng pdf: TẠI ĐÂY.

1000 phrasal verb thông dụng và bài tập: TẢI XUỐNG

2/ Cách ghi nhớ 1000 phrasal verb thông dụng

Cách giúp bạn có thể nhớ được những cụm động từ hay thậm chí 1000 phrasal verbs một cách đơn giản nhất chính là việc học chăm chỉ và phân loại phrasal verb theo chủ đề. Khi bạn gặp phải một chủ đề nào đó, bạn sẽ liên tưởng được ngay những động từ, cụm động từ có thể sử dụng trong hoàn cảnh hiện tại. Cách giúp bạn nhớ lại những phrasal verbs thông dụng mà bạn đã từng học, từng quen cụ thể:

– Nên xem, đọc thường xuyên và đọc nhiều lần phrasal verbs thì nó nhớ lâu.

– Làm bài tập về cụm động từ (phrasal verb) thường gặp.

– Áp dụng vào thực tế với những câu nói từ cửa miệng của người bản xứ.

– Học đơn giản, nhẹ nhàng nhưng phải làm thường xuyên mỗi ngày, khoảng 15-20 phút/ngày.

– Học thuộc lòng càng nhiều càng tốt kết hợp với làm bài tập và áp dụng luôn thực tế

Học cùng HA Centre không chỉ luyện 1000 phrasal verb thành thạo mà còn nhiều kiến thức bổ ích khác

đăng ký học tại trung tâm HA Centre

Trên đây là toàn bộ hơn 1000 phrasal verb thông dụng trong tiếng Anh. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích được cho việc học tiếng Anh của bạn. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc có nhu cầu học IELTS, hãy liên hệ ngay với HA Centre qua FORM bên dưới hoặc LINK TƯ VẤN miễn phí hoặc số điện thoại: Mr. Hà: 0963 07 2486 – HOTLINE 1: 032 796 3868 – HOTLINE 2: 032 976 3868 để được tư vấn kỹ hơn nhé!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

lì xì đầu năm 2024 tại trung tâm tiếng anh HA Centre

Test
Online
miễn
phí
slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000