Writing

 • Cách ghi điểm bằng cách dùng tính từ ghép trong tiếng anh

  Cách ghi điểm b ..

  Để có thể đạt band điểm cao trong bài thi IELTS Writing thì bên cạnh yếu tố có ý...

 • Tổng hợp các từ nối trong IELTS writing task 1 + task 2

  Tổng hợp các từ ..

  Trong IELTS Writing, các cụm từ nối có vai trò quan trọng trong việc diễn đạt câu văn sao...

 • Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (Part 5)

  Vocabulary For ..

  Mọi người đều sử dụng một số từ vựng phổ biến để mô tả sơ đồ và viết báo...

 • Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (Part 4)

  Vocabulary For ..

  Bạn thường sẽ cần sử dụng “Tính từ” và “Trạng từ” để chỉ tốc độ thay đổi của xu...

 • Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (Part 3)

  Vocabulary For ..

  Sau đây là “Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (Part 3)” được nhóm lại thành Danh từ, Động...

 • Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (Part 1)

  Vocabulary For ..

  Câu hỏi IELTS Writing Task 1 học thuật yêu cầu bạn sử dụng một số từ vựng để trình...

 • Vocabulary For Academic IELTS Writing Task 1 (Part 2)

  Vocabulary For ..

  Bạn không cần phải viết ra từng thông tin được trình bày trong biểu đồ. Thay vào đó, bạn...

 • Tips on how to write your IELTS essay

  Tips on how to ..

  “Tips on how to write your IELTS essay” là một vấn đề được thảo luận rộng rãi về việc...

 • Useful Words and Phrases to use in IELTS Essay

  Useful Words an ..

  Có thể sử dụng các lập luận thuyết phục, các ví dụ có liên quan, từ vựng học thuật,...

Test
Online
miễn
phí