Tin tức

10 từ “truất” thay thế cho VERY BIG & VERY SMALL

Trong tiếng Anh, cấu trúc “Very + tính từ” dùng để diễn đạt khi muốn nhấn mạnh điều gì. Tuy nhiên, cấu trúc này sử dụng thường xuyên sẽ gây cảm giác nhàm chán cho người nghe. Vì vậy, thay vì dùng nhiều lần từ “Very”, bạn có thể tham khảo các từ thay thế very như sau:

             VERY BIG                   VERY SMALL
 Colossal  /kəˈlɒsl/  Little /ˈlɪtl/
 Giant   /ˈdʒaɪənt/  Tiny /ˈtaɪni/
 Massive /ˈmæsɪv/  Petite /pəˈtiːt/
 Immense /ɪˈmens/  Miniature /ˈmɪnətʃə(r)/
 Bulky /ˈbʌlki/  Teeny- weeny /ˌtiːni ˈwiːni/
 Hefty /ˈhefti/  Itsy-bitsy /ˌɪti ˈbɪti/
 Tremendous /trəˈ mendəs/  Miniscule /ˈmɪnəskjuːl/
 Jumbo /ˈdʒʌmbəʊ/  Mini /ˈmɪni/
 Huge /hjuːdʒ/  Minute /ˈmɪnɪt/
 Gigantic /dʒaɪˈɡæntɪk/  Microscopic /ˌmaɪkrəˈskɒpɪk/

Trên đây là 10 từ “truất” thay thế cho VERY BIG & VERY SMALLHA Centre đã tổng hợp. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi Ielts sắp tới. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên lạc HA Centre qua số MR. HA: 0963 07 2486, HOTLINE 1: 032 796 3868, HOTLINE 2: 032 976 3868 để được giải đáp nhé.

 

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

lì xì đầu năm 2024 tại trung tâm tiếng anh HA Centre

Test
Online
miễn
phí
slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000