Tin tức

MẸO VÀ CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI NỐI ENDINGS CỦA CÂU

Trong dạng câu hỏi IELTS READING này, bạn sẽ được cung cấp một danh sách các câu không có kết thúc hoàn chỉnh và một danh sách gồm các kết thúc có thể xảy ra. Công việc của bạn là nối các câu không hoàn chỉnh với kết thúc đúng dựa trên văn bản đọc.

Đây không phải là câu hỏi phổ biến nhưng vẫn cần được luyện tập cẩn thận.

Sẽ luôn có nhiều lựa chọn hơn số lượng thực sự cần. Trong bài kiểm tra thông thường sẽ có 5-6 câu không hoàn chỉnh và 8-9 kết thúc tùy chọn.

 

Những vấn đề chung

Nhiều người nghĩ rằng họ có thể trả lời những câu hỏi này bằng cách sử dụng logic, ngữ pháp và không cần nhìn vào văn bản đọc. Họ nghĩ rằng điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và có thể tìm ra câu trả lời nhanh chóng chỉ bằng cách xem các câu trả lời và khớp các câu sao cho có ý nghĩa nhất. Đừng làm điều này. Đây là bài kiểm tra về kỹ năng đọc hiểu văn bản đọc chứ không phải là bài kiểm tra các câu đi cùng nhau như thế nào.

Giám khảo sẽ cố gắng lừa bạn bằng cách kết nối các ý tưởng trong bài đọc với các kết thúc không chính xác. Hãy nhớ rằng bạn đang kết hợp các câu không hoàn chỉnh với kết thúc, không phải là nối kết thúc với câu.

Nhiều người tìm kiếm các từ chính xác có trong câu hỏi ở bài đọc. Các giám khảo có thể sẽ sử dụng từ đồng nghĩa và diễn giải thay vì dùng chính xác cùng một từ. Đừng lãng phí thời gian của bạn để tìm kiếm các từ chính xác với văn bản, thay vào đó hãy tìm các từ đồng nghĩa và paraphrase của cụm từ.

 

Lời khuyên 

 • Thứ tự các câu trả lời trong văn bản giống thứ tự trong các câu hỏi, vì vậy đáp án cho câu hỏi 2 sẽ là sau đáp án của câu hỏi 1, v.v. Xác định vị trí câu hỏi đầu tiên trước và sau đó bạn biết bắt đầu từ đâu.
 • Cố gắng dự đoán mỗi câu sẽ kết thúc như thế nào trước khi bạn nhìn vào phần endings.
 • Bắt đầu với các câu không đầy đủ trước khi bạn nhìn vào phần endings hoặc văn bản. Có nhiều kết thúc hơn yêu cầu, vì vậy nhìn vào tất cả những điều này một cách quá cẩn thận sẽ lãng phí thời gian.
 • Hãy nghĩ về các từ đồng nghĩa và paraphase các cụm từ mà giám khảo có thể sử dụng thay vì tìm chính xác cùng một từ.
 • Tất cả các endings câu đều xuất hiện trong văn bản, nhưng bạn không cần phải đọc tất cả chúng, chỉ đọc những endings mà bạn quyết định khớp với các câu không hoàn chỉnh.
 • Khi làm gạch chân key word, ta nên gạch chân tất cả tên địa điểm hoặc ngày. Đây là dấu hiệu dễ dàng có thể tìm thấy trong bài đọc.
 • Đừng chỉ ghép từ. Hãy chắc chắn rằng ý nghĩa trong bài đọc là phù hợp.
 • Dành nhiều thời gian hơn cho câu đầu tiên bởi vì đây là câu khó nhất. Bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau cho câu hỏi đầu tiên và bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Câu hỏi cuối cùng sẽ khiến bạn mất ít thời gian hơn vì bạn có ít lựa chọn hơn để làm.

 

Chiến lược

 • Đọc câu hỏi cẩn thận.
 • Đọc những câu chưa hoàn chỉnh trước và đừng nhìn vào phần endings. Cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng và gạch chân bất kỳ từ khóa nào, đặc biệt là tên, địa điểm hoặc ngày.
 • Dự đoán endings có thể là gì trước khi nhìn vào chúng. Hãy suy nghĩ về loại từ (động từ, danh từ, tính từ, trạng từ) làm cho câu đúng ngữ pháp.
 • Nhìn vào endings nhưng không quá chi tiết. Hãy thử nghĩ liệu có bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào không.
 • Loại bỏ endings mà chắc chắn không thể phù hợp. Hãy suy nghĩ về ngữ pháp, collocations, và ý nghĩa.
 • Nối với endings mà bạn nghĩ có thể đúng. Viết hai hoặc ba tùy chọn nếu cần thiết.
 • Tìm phần đúng của văn bản đọc cho mỗi câu không hoàn chỉnh. Hãy cẩn thận với các từ đồng nghĩa và paraphrase của cụm từ.
 • Hiểu ý nghĩa phần văn bản đó và chọn câu trả lời đúng.

 

Trên đây là Mẹo và chiến lược làm bài nối Endings của câu. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi Ielts sắp tới. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên lạc HA Centre để được giải đáp nhé.

MẸO VÀ CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI NỐI ENDINGS CỦA CÂU.

Trong dạng câu hỏi IELTS Reading này, bạn sẽ được cung cấp một danh sách các câu không có kết thúc hoàn chỉnh và một danh sách gồm các kết thúc có thể xảy ra. Công việc của bạn là nối các câu không hoàn chỉnh với kết thúc đúng dựa trên văn bản đọc.

Đây không phải là câu hỏi phổ biến nhưng vẫn cần được luyện tập cẩn thận.

Sẽ luôn có nhiều lựa chọn hơn số lượng thực sự cần. Trong bài kiểm tra thông thường sẽ có 5-6 câu không hoàn chỉnh và 8-9 kết thúc tùy chọn.

 

Những vấn đề chung

Nhiều người nghĩ rằng họ có thể trả lời những câu hỏi này bằng cách sử dụng logic, ngữ pháp và không cần nhìn vào văn bản đọc. Họ nghĩ rằng điều này sẽ giúp tiết kiệm thời gian và có thể tìm ra câu trả lời nhanh chóng chỉ bằng cách xem các câu trả lời và khớp các câu sao cho có ý nghĩa nhất. Đừng làm điều này. Đây là bài kiểm tra về kỹ năng đọc hiểu văn bản đọc chứ không phải là bài kiểm tra các câu đi cùng nhau như thế nào.

Giám khảo sẽ cố gắng lừa bạn bằng cách kết nối các ý tưởng trong bài đọc với các kết thúc không chính xác. Hãy nhớ rằng bạn đang kết hợp các câu không hoàn chỉnh với kết thúc, không phải là nối kết thúc với câu.

Nhiều người tìm kiếm các từ chính xác có trong câu hỏi ở bài đọc. Các giám khảo có thể sẽ sử dụng từ đồng nghĩa và diễn giải thay vì dùng chính xác cùng một từ. Đừng lãng phí thời gian của bạn để tìm kiếm các từ chính xác với văn bản, thay vào đó hãy tìm các từ đồng nghĩa và paraphrase của cụm từ.

 

Lời khuyên 

 • Thứ tự các câu trả lời trong văn bản giống thứ tự trong các câu hỏi, vì vậy đáp án cho câu hỏi 2 sẽ là sau đáp án của câu hỏi 1, v.v. Xác định vị trí câu hỏi đầu tiên trước và sau đó bạn biết bắt đầu từ đâu.
 • Cố gắng dự đoán mỗi câu sẽ kết thúc như thế nào trước khi bạn nhìn vào phần endings.
 • Bắt đầu với các câu không đầy đủ trước khi bạn nhìn vào phần endings hoặc văn bản. Có nhiều kết thúc hơn yêu cầu, vì vậy nhìn vào tất cả những điều này một cách quá cẩn thận sẽ lãng phí thời gian.
 • Hãy nghĩ về các từ đồng nghĩa và paraphase các cụm từ mà giám khảo có thể sử dụng thay vì tìm chính xác cùng một từ.
 • Tất cả các endings câu đều xuất hiện trong văn bản, nhưng bạn không cần phải đọc tất cả chúng, chỉ đọc những endings mà bạn quyết định khớp với các câu không hoàn chỉnh.
 • Khi làm gạch chân key word, ta nên gạch chân tất cả tên địa điểm hoặc ngày. Đây là dấu hiệu dễ dàng có thể tìm thấy trong bài đọc.
 • Đừng chỉ ghép từ. Hãy chắc chắn rằng ý nghĩa trong bài đọc là phù hợp.
 • Dành nhiều thời gian hơn cho câu đầu tiên bởi vì đây là câu khó nhất. Bạn có rất nhiều lựa chọn khác nhau cho câu hỏi đầu tiên và bạn sẽ mất nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Câu hỏi cuối cùng sẽ khiến bạn mất ít thời gian hơn vì bạn có ít lựa chọn hơn để làm.

 

Chiến lược

 • Đọc câu hỏi cẩn thận.
 • Đọc những câu chưa hoàn chỉnh trước và đừng nhìn vào phần endings. Cố gắng hiểu ý nghĩa của chúng và gạch chân bất kỳ từ khóa nào, đặc biệt là tên, địa điểm hoặc ngày.
 • Dự đoán endings có thể là gì trước khi nhìn vào chúng. Hãy suy nghĩ về loại từ (động từ, danh từ, tính từ, trạng từ) làm cho câu đúng ngữ pháp.
 • Nhìn vào endings nhưng không quá chi tiết. Hãy thử nghĩ liệu có bất kỳ câu trả lời rõ ràng nào không.
 • Loại bỏ endings mà chắc chắn không thể phù hợp. Hãy suy nghĩ về ngữ pháp, collocations, và ý nghĩa.
 • Nối với endings mà bạn nghĩ có thể đúng. Viết hai hoặc ba tùy chọn nếu cần thiết.
 • Tìm phần đúng của văn bản đọc cho mỗi câu không hoàn chỉnh. Hãy cẩn thận với các từ đồng nghĩa và paraphrase của cụm từ.
 • Hiểu ý nghĩa phần văn bản đó và chọn câu trả lời đúng.

 

Trên đây là Mẹo và chiến lược làm bài nối Endings của câu. Chúc các bạn ôn luyện thật tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi Ielts sắp tới. Nếu bạn có thắc mắc gì hãy liên lạc  với HA Centre qua số hotline 096 3072 486 để được tư vấn cụ thể hơn!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí