Tin tức

8 cụm từ cho IELTS Writing chủ đề Environment

Environment là một chủ đề cực dễ ra trong bài IELTS Writing Task 2. Gần như năm nào chúng ta cũng sẽ bắt gặp chủ đề này. Hôm nay, cùng HA Centre đi tìm hiểu 8 cụm từ chủ đề Environment trong phần thi IELTS Writing nhé!  

 

1. On the brink of extinction: (động vật, thực vật) trên bờ vực tuyệt chủng

Ex: Before the captive breeding program in zoos, the giant panda was on the brink of extinction.

2. Habitat destruction: phá hủy môi trường sống (của động vật) 

Ex: The elephant population in the world is declining because of habitat destruction caused by human exploitation of the environment.

3. Alleviate environmental problems: cải thiện vấn đề về môi trường

Ex: Everyone can assist in the effort to alleviate environmental problems in the local community through simple actions such as recycling waste or planting a tree in their garden.

4. Reduce the dependence/reliance on fossil fuels: giảm lượng tiêu thụ nhiên liệu

Ex: Governments must invest heavily in solar and wind energy projects in order to reduce our dependence/reliance on fossil fuels.

5. Carbon footprint: Lượng carbon sinh ra bởi hoạt động của con người

Ex: By providing subsidies, governments should encourage companies to reduce their carbon footprint through energy efficiency or other ‘green measures’.

6. Take action on global warming: Hành động vì sự nóng lên của trái đất

Ex: There have been numerous international conferences to warn of the dangers, but many governments have refused to take action on global warming.

7. The green movement: Các tổ chức quan tâm đến việc bảo vệ môi trường

Ex: Individuals should join one of the organisations which form part of the green movement, in order to campaign for changes in official policy on the environment.

8. Achieve sustainable development: đạt được tăng trưởng bền vững

Example: Organic methods must be introduced everywhere in order to achieve sustainable development in agriculture.

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí