Chào mừng bạn đến với HA Centre !

Hệ thống Giáo dục Anh ngữ Hà Nội - Bắc Ninh

Bảng vàng thành tích

Nguyễn Thị Thùy Chi - Overall 7.0

L: 8.5 - R: 7.5 - W: 6.0 - S: 6.5870
IELTS ADVANCED
Xem chứng chỉ

Nguyễn Quỳnh Chi - Overall 7.5

L: 8.5 - R: 7.5 - W: 6.5 - S: 6.5867
PRE IELTS 25
Xem chứng chỉ

Trần Minh Sơn - Overall 8.0

L: 8.5 - R: 9.0 - W: 7.0 - S: 7.0864
PRE IELTS VÀ IELTS ADVANCED
Xem chứng chỉ

Nguyễn Thị Giang Lam - Overall 7.0

L: 8.0 - R: 6.5 - W: 6.0 - S: 6.571
PRE IELTS VÀ IELTS ADVANCED
Xem chứng chỉ

Phạm Lê Mai Nhi - Overall 7.5

L: 8.5 - R: 7.5 - W: 7.0 - S: 6.050
IELTS 1:2
Xem chứng chỉ

Nguyễn Khắc Hải - Overall 7.0

L: 7.5 - R: 8.5 - W: 6.5 - S: 6.048
IELTS ADVANCED
Xem chứng chỉ
Học viênKhóa họcLRWSOverall
1 Nguyễn Thị Thùy Chi (Carleton University - Canada)IELTS ADVANCED8.57.56.06.57.0
2 Nguyễn Quỳnh Chi (Carleton University - Canada)PRE IELTS 258.57.56.56.57.5
3 Trần Minh Sơn (Carleton University - Canada)PRE IELTS VÀ IELTS ADVANCED8.59.07.07.08.0
4 Nguyễn Thị Giang Lam (Carleton University - Canada)PRE IELTS VÀ IELTS ADVANCED8.06.56.06.57.0
5 Phạm Lê Mai Nhi (Carleton University - Canada)IELTS 1:28.57.57.06.07.5
6 Nguyễn Khắc Hải (Carleton University - Canada)IELTS ADVANCED7.58.56.56.07.0

And many more

error: Content is protected !!