Tin mới

 • Chữa đề IELTS Writing task 2 ngày 03/04/2021

  Chữa đề IELTS W ..

  Hôm nay HA CENTRE gửi đến các bạn bài mẫu IELTS Writing task 2 – đề thi Writing ngày...

 • Chữa đề IELTS Writing task 2 ngày 27/02/2021

  Chữa đề IELTS W ..

  Hôm nay HA CENTRE gửi đến các bạn bài mẫu IELTS Writing task 2 – đề thi writing ngày...

 • Chữa đề IELTS Writing task 2 ngày 20/02/2021

  Chữa đề IELTS W ..

  Hôm nay HA CENTRE gửi đến các bạn bài mẫu IELTS Writing task 2 – đề thi Writing ngày...

 • Các chủ đề IELTS Writing task 2 thường gặp

  Các chủ đề IELT ..

  Khi học Writing thì chúng ta càng luyện nhiều đề, chúng ta càng có cảm giác cũng như những...

 • Chữa đề IELTS Writing task 2 ngày 16/01/2021

  Chữa đề IELTS W ..

  Hôm nay HA CENTRE gửi đến các bạn bài mẫu IELTS Writing task 2 – đề thi ngày 16/01/2021....

 • Chữa đề IELTS Writing task 2 ngày 09/01/2021

  Chữa đề IELTS W ..

  Hôm nay HA CENTRE gửi đến các bạn bài mẫu IELTS Writing task 2, đề thi ngày 09/01/2021. Bài...

 • Tổng hợp các từ vựng IELTS Writing task 1 nhất định phải học thuộc

  Tổng hợp các từ ..

  Lexical Resource là 1 trong 4 tiêu chí chấm Writing IELTS. IELTS Writing Task 1 chỉ chiếm 1/3 phần...

 • Chữa đề IELTS Writing task 2 ngày 21/12/2020

  Chữa đề IELTS W ..

  Hôm nay HA CENTRE gửi đến các bạn bài mẫu IELTS Writing task 2 – đề thi ngày 21/12/2020....

 • Chữa đề IELTS Writing task 1 ngày 12/12/2020

  Chữa đề IELTS W ..

  Hôm nay HA CENTRE gửi đến các bạn bài mẫu IELTS Writing task 1 – đề thi ngày 12/12/2020....

Test
Online
miễn
phí