Mới bắt đầu ôn luyện IELTS, bạn có nghĩ rằng mình mất bao lâu để đạt ielts 7.0? Mức...