Mới bắt đầu ôn luyện IELTS, bạn có nghĩ rằng mình học IELTS 7.0 trong bao lâu? Mức điểm...