Tin tức

CẤU TRÚC SO SÁNH BẰNG TRONG TIẾNG ANH KÈM BÀI TẬP

Cấu trúc so sánh trong tiếng Anh được sử dụng rất phổ biến trong giao tiếp cũng như văn viết. Tuy nhiên, vẫn còn khá nhiều bạn nhầm lẫn giữa các dạng so sánh trong tiếng anh dẫn đến việc dùng từ sai hoặc diễn đạt không chính xác ý muốn thể hiện. Trong bài viết này, HA CENTRE sẽ giúp bạn củng cố lại toàn bộ cấu trúc so sánh bằng trong tiếng anh một cách đơn giản và súc tích để bạn ứng dụng một cách chính xác nhất.

1. Có mấy loại so sánh trong tiếng Anh

Với các kiến thức ngữ pháp khi học tiếng Anh, câu so sánh rất hay được sử dụng. Ngoài mục đích so sánh đơn thuần, câu so sánh sẽ được sử dụng khi muốn nhấn mạnh ý trong câu. Ví dụ: She is as beautiful as Anna, but you know what, my wife is even more beautiful than Anna.

Vì vậy, để có thể  tự học giao tiếp tiếng Anh tốt, bạn nên và cần học cấu trúc câu so sánh. Có 3 cách so sánh trong tiếng Anh cơ bản gồm: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh hơn nhất. Hôm nay hãy cùng HA CENTRE tìm hiểu về các dạng câu so sánh bằng trong tiếng Anh nhé!

2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh

Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ

Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ

2.1. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với tính từ và trạng từ

Công thức so sánh bằng:

S + V + as + (adj/ adv) + as 

Ví dụ:

 • I’m as good in Maths as in science.
 • Harry sings as beautifully as a singer.
 • Her car runs as fast as a race car.
 • This dress is as expensive as yours.
 • This picture is as colorful as the one I have ever seen. 

2.2. Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ

Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ

Cấu trúc so sánh bằng trong tiếng Anh với danh từ

Công thức so sánh bằng:

S + V + the same + (noun) + as 

Ví dụ: 

 • She takes the same course as her colleague.
 • She speaks the same language as her father.
 • I wore the same dress as my sister at her birthday party.
 • Timmy has the same height as Tom.
 • Their professor is different from ours.

3. Bài tập vận dụng cấu trúc so sánh bằng

Exercise 1: Chọn đáp án đúng

 1. My car  __________ your car.
 1. is as not expensive as      B. is not as expensive as
 2. as expensive not as         D.is not as expensively as
 1. You must explain your problems________ .
 1. as clear as you can            B. as clearly as you can
 2. as clear that you are          D. as clearly as you are
 1. Nobody in our class plays_______ Patrick.

A.as good as             B. so well than                    C. as best as        D. as well as

 1. Her motor is ______ mine.
 1. twice as big as           B. as twice big as               C.as two time big as          D. as big as twice
 1. My clothes ________ hers.
 1. is as not modern as              B. as is modern as
 2. is as modern as                   D. as is modern not as

Exercise 2. Viết lại câu so sánh bằng

 1. Mary/ tall/ her brother.

_______________________________________________

 1. A lemon/ not sweet/ an orange.

_______________________________________________

 1. A donkey/ not big/ a horse.

_______________________________________________

 1. This dress/ pretty/ that one.

_______________________________________________

 1. the weather/ not cold/ yesterday.

_______________________________________________

Đáp án

Exercise 1

 1. B
 2. B
 3. D
 4. A
 5. C

Exercise 2

 1.   Mary is as tall as her brother.
 2.   A lemon is not as sweet as an orange.
 3.   A donkey is not as big as a horse.
 4.   This dress is as pretty as that one.
 5.   The weather is not as cold as yesterday.

Trên đây là những chia sẻ của HA CENTRE về các dạng và cấu trúc của so sánh bằng có giúp cho bạn hiểu rõ thêm về ngữ pháp này không. Khi đã nắm chắc được cấu trúc và các dạng thì hãy nhớ thường xuyên làm bài tập để nhớ lâu hơn nhé. Chúc bạn học tốt!

Mọi thắc mắc về vấn đề học IELTS vui lòng liên hệ ngay với HA Centre qua FORM bên dưới hoặc LINK TƯ VẤN miễn phí hoặc số điện thoại: Mr. Hà: 0963 07 2486 – HOTLINE 1: 032 796 3868 – HOTLINE 2: 032 976 3868 để được tư vấn kỹ hơn nhé!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí