Reading

 • IDIOMATIC EXPRESSION ABOUT READING,Học tiếng anh, học tiếng anh ha centre, học tiếng anh ở hà nội, học tiếng anh ở bắc ninh, Khóa học ielts, khóa học ielts ha centre, khoá học ielts tại hà nội, khoá học ielts tại bắc ninh, Dạy tiếng anh, dạy tiếng anh Ha centre, dạy tiếng anh tại bắc ninh, dạy tiếng anh tại hà nội, luyện thi ielts, luyện thi ielts ha centre, luyện thi ielts ở bắc ninh, luyện thi ielts ở hà nội, Học ielts, học ielts hà nội, học ielts bắc ninh, học ielts ha centre

  IDIOMATIC EXPRE ..

  1.Well “Well, I guess $20 is a good price for a pair of jeans.” – Tôi nghĩ 20 USD...

 • IELTS Reading M ..

  Trong bài thi READING, bạn có thể được yêu cầu tìm các tiêu đề cho các phần của văn...

 • ELTS Reading- C ..

  Trong bài kiểm tra đọc IELTS, bạn có thể nhận được câu hỏi liên quan đến biểu đồ.  Sẽ...

 • cách luyện reading ielts hiệu quả

  Mách bạn cách h ..

  Phần thi kỹ năng đọc IELTS Reading có 3 đoạn với khoảng 40 câu hỏi và kéo dài trong...

Test
Online
miễn
phí