Tin mới

 • IELTS Reading M ..

  Trong bài thi READING, bạn có thể được yêu cầu tìm các tiêu đề cho các phần của văn...

 • ELTS Reading- C ..

  Trong bài kiểm tra đọc IELTS, bạn có thể nhận được câu hỏi liên quan đến biểu đồ.  Sẽ...

 • SHORT ANSWER QU ..

  Dạng bài short answer question thường được gọi là câu hỏi “hiểu”. Chúng rất phổ biến trong các lớp...

 • cách luyện reading ielts hiệu quả

  Mách bạn cách h ..

  Phần thi kỹ năng đọc IELTS Reading có 3 đoạn với khoảng 40 câu hỏi và kéo dài trong...

Test
Online
miễn
phí