Tin tức

Ms. Uyen Pham

– Tốt nghiệp bằng giỏi tại khoa tài chính tiên tiến trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

– Tốt nghiệp bằng giỏi thạc sĩ chuyên ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế tại trường đại học Portsmouth-UK

– Có 4 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh

– Kinh nghiệm giảng dạy nhiều học viên đạt IELTS 6.5+

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí