Tin tức

Ms. Uyen Pham

– Tốt nghiệp bằng giỏi tại khoa tài chính tiên tiến trường đại học Kinh Tế Quốc Dân

– Tốt nghiệp bằng giỏi thạc sĩ chuyên ngành Quản trị và Kinh doanh quốc tế tại trường đại học Portsmouth-UK

– Có 4 năm kinh nghiệm dạy Tiếng Anh

– Kinh nghiệm giảng dạy nhiều học viên đạt IELTS 6.5+

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí
slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000