Tin tức

Ms. Thuy Dung

– Overall: 7.5 IELTS

– Học bổng học tập cho học sinh xuất sắc Đại học Kinh tế Quốc dân

– Giải 3 cuộc thi SV nghiên cứu khoa học Viện Thương Mại và Kinh tế Quốc dân

– Đại học Kinh tế Quốc dân bằng Xuất sắc

– Học bổng Pham Văn Trà của Bắc Ninh cho sinh viên xuất sắc 2020

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí