Tin tức

Ms. Pham Thu Trang

  • Cử nhân ngôn ngữ Anh Đại học Hà Nội
  • Giải nhì nghiên cứu khoa học
  • Kinh nghiệm giảng dạy Ielts nhiều năm tại các Trung tâm lớn
  • Ielts Overall: 8.0

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!