Tin tức

Ms. Linh

– Giảng viên Đại học Ngoại ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội
– Phụ trách giảng dạy các lớp tiếng anh đầu vào của khoa FLE- chương trình đào tạo quốc tế do Southern New Hamsphire University (US) cấp bằng.
– Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi tại Univeristy of East Anglia
– Học bổng đầu vào của University of East Anglia và nhiều trường khác ở UK.
– Tốt nghiệp loại giỏi tại khoa Tài chính tiên tiến- Đại học Kinh tế quốc dân.
– Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc tại Đại học Kinh tế quốc dân.
– Có kinh nghiệm luyện thi Tiếng Anh đại học, luyện thi IELTS và có nhiều học sinh được 6.0+
– Có nhiều học sinh nhận được học bổng 50%/ năm tại trường quốc tế Reigate Grammar (ISV)

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí
slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000