Tin tức

Ms. Linh

– Giảng viên Đại học Ngoại ngữ- Đại học quốc gia Hà Nội
– Phụ trách giảng dạy các lớp tiếng anh đầu vào của khoa FLE- chương trình đào tạo quốc tế do Southern New Hamsphire University (US) cấp bằng.
– Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi tại Univeristy of East Anglia
– Học bổng đầu vào của University of East Anglia và nhiều trường khác ở UK.
– Tốt nghiệp loại giỏi tại khoa Tài chính tiên tiến- Đại học Kinh tế quốc dân.
– Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc tại Đại học Kinh tế quốc dân.
– Có kinh nghiệm luyện thi Tiếng Anh đại học, luyện thi IELTS và có nhiều học sinh được 6.0+
– Có nhiều học sinh nhận được học bổng 50%/ năm tại trường quốc tế Reigate Grammar (ISV)

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí