Tin tức

Ms. Jenny Nguyen

– Từng đạt học bổng của CATS College và Chichester College, Anh Quốc
– Kinh nghiệm giảng dạy IELTS nhiều năm tại các Trung tâm lớn
– IELTS Overall 8,0 (Speaking: 8.5)

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí
slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000