Tin tức

Ms. Jenny Nguyen

– Từng đạt học bổng của CATS College và Chichester College, Anh Quốc
– Kinh nghiệm giảng dạy IELTS nhiều năm tại các Trung tâm lớn
– IELTS Overall 8,0 (Speaking: 8.5)

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí