Tin tức

Ms. Ha Mint

– Đại học Hà Nội
– Chủ tịch CLB tiếng Anh của trường Đại học Hà Nội
– Kinh nghiệm dạy tiếng Anh và IELTS nhiều năm
– Chuyên dạy các lớp Grammar, IELTS Speaking, Ôn thi Đại học.

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan