Tin tức

Ms. Dao

  • Thạc sỹ Master of TEFL của Southern New Hampshire University
  • Cử nhân trường Đại học Ngoại Ngữ (ULIS)
  • Kinh nghiệm giảng dạy Ielts nhiều năm với rất nhiều học sinh thi được Ielts 6.5+
  • Thế mạnh giảng dạy Ielts Listening với nhiều học sinh lên 1.0 – 2.5 band sau 3 tháng

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!