Tin tức

Mr. Manh Ha

– Giám đốc Công ty TNHH tư vấn du học HA
– Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục HA
– Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi tại trường Portsmouth – England
– Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi tại trường Đh Ngoại Thương – Hà Nội
– Học bổng của trường dành cho sinh viên xuất sắc và các học bổng đến từ các doanh nghiệp dành cho sinh viên xuất sắc
– Kinh nghiệm giảng dạy IELTS nhiều năm với rất nhiều học sinh được 6.5+

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí
slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000 slot dana 5000