Tin tức

Mr. Manh Ha

– Giám đốc Công ty TNHH tư vấn du học HA
– Giám đốc Công ty TNHH Phát Triển Giáo Dục HA
– Tốt nghiệp thạc sĩ loại giỏi tại trường Portsmouth – England
– Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi tại trường Đh Ngoại Thương – Hà Nội
– Học bổng của trường dành cho sinh viên xuất sắc và các học bổng đến từ các doanh nghiệp dành cho sinh viên xuất sắc
– Kinh nghiệm giảng dạy IELTS nhiều năm với rất nhiều học sinh được 6.5+

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí