Tin tức

Review English Vocabulary in Use PDF trọn bộ

Học từ vựng được xem một trong những yếu tố căn bản của việc học một ngôn ngữ mới nói chung và Tiếng Anh nói riêng.  Hôm nay, cùng HA Centre tìm hiểu “English Vocabulary in Use” nhằm giúp bạn trau dồi vốn từ và các kỹ năng liên quan khi học ngôn ngữ này nhé!

1. Tổng quan bộ sách English Vocabulary in Use

Tổng quan bộ sách English Vocabulary in Use

Tổng quan bộ sách English Vocabulary in Use

Một trong những cuốn sách không thể không có trong bộ sách English In Use dành cho người mất gốc tiếng Anh hay muốn nâng cao trình độ tiếng Anh chính là cuốn sách English Vocabulary In Use. Sách English Vocabulary in Use bao gồm 4 tập, mỗi tập được biên soạn theo cấp độ từ mới bắt đầu cho tới nâng cao, qua đó giúp người học dễ dàng tiếp thu và tăng level của theo từng tập sách. 

Bộ sách English Vocabulary In Use bao gồm 4 cuốn: English Vocabulary in Use – Elementary, English Vocabulary in Use – Pre-Intermediate & Intermediate, English Vocabulary in Use – Upper-Intermediate, English Vocabulary in Use – Advanced. Một vài ưu điểm vượt trội của bộ sách này đó là: 

➨ Cách trình bày khoa học, trang bên trái là phần nội dung từ mới, trang bên phải là phần bài tập thực hành.

➨ Có phần minh họa theo ngữ cảnh cụ thể của từ vựng, giúp cho học viên hiểu được ngữ nghĩa cũng như cách dùng của từ vựng.

➨ Phù hợp với nhiều đối tượng học viên

➨ Có các bài tập ôn luyện lại các chủ đề đã được giới thiệu trong mỗi cuốn sách.

➨ Tổng hợp những từ mới đã được giới thiệu trong bài, kèm theo đó là phiên âm chuẩn và hướng dẫn cách học.

2. Nội dung sách English Vocabulary in Use

English Vocabulary In Use Elementary

English Vocabulary In Use Elementary

2.1. English Vocabulary In Use Elementary

Sách English Vocabulary In Use Elementary cung cấp khoảng 1250 từ và cụm từ. Nội dung bài học được chia thành 60 units. Các units này được phân loại thành 8 nhóm với các cụm chủ đề khác nhau.

Nhóm 1: Chủ đề People (Unit 1 – Unit 9)

Nhóm 2: Chủ đề At home (Unit 10- unit 13)

Nhóm 3: Chủ đề School and workplace (unit 14- unit 17)

Nhóm 4: Chủ đề Leisure (unit 18 – unit 26)

Nhóm 5: Chủ đề The world (unit 27- unit 33)

Nhóm 6: chủ đề Social issues (unit 34- unit 37)

Nhóm 7: Chủ đề Everyday verbs (unit 38-49): ở nhóm chủ đề này, sách chủ yếu cung cấp về các động từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh.

Nhóm 8: Chủ đề Words and grammar (unit 50- unit 60): ở nhóm chủ đề này, ngoài việc cung cấp từ mới, sách tập trung vào khía cạnh ngữ pháp của từ. Ví dụ: đối với từ vựng về thời gian (year, month, day,…), người học sẽ tìm hiểu về các giới từ đi kèm với các từ vựng trên.

Trong mỗi bài học sẽ bao gồm hai phần chính là phần lý thuyết và bài tập. Nội dung phần lý thuyết được thiết kế ở trang giấy bên trái và nội dung bài tập được thiết kế ở trang giấy bên phải, tạo sự thuận tiện cho người học trong quá trình tham khảo và làm bài. Ở nội dung lý thuyết, sách cung cấp hình ảnh hoặc biểu đồ giúp người đọc hình dung ra nghĩa của từ. Bên cạnh đó, sách còn mô phỏng cách sử dụng từ thông qua các ví dụ dưới dạng đoạn hội thoại trong đời sống thực tế. Phần bài tập giúp người học ôn tập và kiểm tra lại những từ mới đã học ở phần lý thuyết, bài tập có đa dạng cấu trúc như điền vào chỗ trống, nối, trả lời câu hỏi,…

Tải English Vocabulary In Use Elementary PDF: TẠI ĐÂY

2.2. English Vocabulary In Use Pre-intermediate & Intermediate

English Vocabulary In Use Pre-intermediate & Intermediate

English Vocabulary In Use Pre-intermediate & Intermediate

Sách English Vocabulary In Use Pre-intermediate & Intermediate cung cấp hơn 2000 từ và cụm từ. Nội dung bài học được chia thành 100 units với 18 nhóm chủ đề khác nhau. Nội dung bài học sẽ có phần đào sâu hơn về khía cạnh ngữ pháp, chức năng từ vựng và văn phong.   

Nhóm 1: Learning (Unit 1- unit 4): ở bốn units đầu tiên, người học sẽ được tìm hiểu về cách thức học từ vựng hiệu quả và tìm hiểu các thông tin chung về từ vựng tiếng Anh.

Nhóm 2: chủ đề The world around us (unit 5- unit 8)

Nhóm 3: chủ đề People (unit 9- unit 15)

Nhóm 4: chủ đề Daily life (unit 16- unit 30)

Nhóm 5: chủ đề Education and study (unit 31- unit 34)

Nhóm 6: chủ đề Work and business (unit 35- unit 40)

Nhóm 7: chủ đề Leisure and entertainment (unit 41- unit 45)

Nhóm 8: chủ đề Tourism (unit 46- unit 51)

Nhóm 9: chủ đề Communication and technology (unit 52-unit 55)

Nhóm 10: chủ đề Social issues (unit 56- unit 59)

Nhóm 11: chủ đề Concepts (unit 60- unit 64)

Nhóm 12: Functional language (unit 65- unit 69): nội dung các units này tập trung vào các từ vựng có chức năng như yêu cầu, xin lỗi, chào hỏi, thảo luận,…

Nhóm 13: Word formation (unit 70-unit 73): nội dung giúp người học tìm hiểu về cách hình thành từ.

Nhóm 14: Phrase building (unit 74- unit 80): nội dung xoay quanh cách hình thành cụm từ.

Nhóm 15: Key verbs (unit 81-unit 85): nội dung chủ yếu cung cấp về các động từ được sử dụng phổ biến trong tiếng Anh.

Nhóm 16: Words and grammar (unit 86- unit 91): nội dung chính xoay quanh khía cạnh ngữ pháp của từ vựng.

Nhóm 17: Connecting and linking (unit 92- unit 94): nội dung xoay quanh các từ vựng có chức năng liên kết chủ yếu là trong câu phức (chỉ nguyên nhân, kết quả, sự đối lập,…)

Nhóm 18: Style and register (unit 95- unit 100): nội dung chính nói về khía cạnh văn phong, sử dụng trong trong các mục đích khác nhau như viết thư, đơn xin việc, …

Tương tự như ở cuốn Elementary, trong mỗi bài học cũng sẽ có hai phần chính là lý thuyết và bài tập. Các bài tập cũng có nhiều hình thức đa dạng khác nhau. Tuy nhiên, ở phần lý thuyết, các ví dụ sách đưa ra thường ở dạng câu hoặc đoạn độc thoại, không ở dạng đoạn hội thoại như cuốn Elementary.

Tải English Vocabulary In Use Pre-intermediate & Intermediate PDF: TẠI ĐÂY

2.3. English Vocabulary In Use Upper-Intermediate

English Vocabulary In Use Upper-Intermediate

English Vocabulary In Use Upper-Intermediate

Sách English Vocabulary In Use Upper-Intermediate cung cấp hơn 2500 từ và cụm từ. Nội dung bài học được chia ra thành 101 units với 10 nhóm chủ đề khác nhau. Ngoài việc cung cấp từ vựng liên quan đến chủ đề cụ thể như nội dung cuốn Elementary và Pre-Intermediate, nội dung sách Upper-Intermediate có phần nâng cao và mở rộng hơn ở khía cạnh chức năng, ngữ pháp và văn phong của từ. Ngoài ra sách còn cung cấp một nhóm chủ đề mới liên quan đến phát âm.

Nhóm 1: Effective vocabulary learning (unit 1-uni4): Nội dung 4 units dầu tiên cung cấp cho người học nền tảng kiến thức liên quan đến từ vựng, cách sử dụng từ điển và phương pháp đoán, giải thích nghĩa của từ.

Nhóm 2: Topics (Unit 5- unit 41): Mỗi bài học cung cấp từ vựng liên quan đến một chủ đề cụ thể liên quan đến cuộc sống hằng ngày như âm nhạc, sức khỏe, công nghệ,…

Nhóm 3: Feelings and actions (unit 42- unit 50): từ vựng ở nhóm này chủ yếu liên quan đến cảm giác và hành động.

Nhóm 4: Basic concepts (unit 51- unit 60): từ vựng liên quan đến các khai niệm cơ bản như thời gian, thành công- thất bại, số lượng-số đếm,…

Nhóm 5: Connecting and linking words (unit 61- unit 69): nội dung bài học ở nhóm này giúp người học tìm hiểu các từ vựng có chức năng liên kết (câu, đoạn văn, …)

Nhóm 6: Word formation (unit 70-unit 79): nội dung giúp người học tìm hiểu sự hình thành từ, ví dụ tìm hiểu về các thành phần cấu tạo như tiền tố, hậu tố,…

Nhóm 7: Words and pronunciation (unit 80 – unit 82): cung cấp các từ vựng liên quan đến yếu tố phát âm như từ tượng thanh, từ tượng hình, …

Nhóm 8: Counting people and things (unit 83- unit 88): cung cấp từ vựng liên quan đến khái niệm số nhiều hoặc số ít, đếm được hoặc không đếm được.

Nhóm 9: Phrasal verbs and verb-based expressions (unit 89- 94): nội dung giúp tìm hiểu về cụm động từ và các cách diễn đạt có chứa động từ đi kèm.

Nhóm 10: Varieties and styles (unit 95- unit 101): nội dung xoay quanh về sự biến thể và văn phong từ vựng.

Trong mỗi bài học cũng sẽ có hai phần chính là lý thuyết và bài tập. Nội dung bài tập có nhiều hình thức đa dạng khác nhau.

Tải English Vocabulary In Use Upper-Intermediate PDF: TẠI ĐÂY

2.4. English Vocabulary In Use Advanced

English Vocabulary In Use Advanced

English Vocabulary In Use Advanced

Sách English Vocabulary In Use Advanced cung cấp hơn 3000 từ và cách diễn đạt. Nội dung bài học bao gồm 101 units được chia thành 14 nhóm chủ đề khác nhau. Ở trình độ Advanced, sách tập trung hỗ trợ người học trong việc kết hợp từ để hình thành các cách diễn đạt khác nhau. Do đó, nội dung bài học sẽ có phần nâng cao và tập trung vào cụm từ cố định (fixed phrases), kết hợp từ (collocations), và đặc biệt là idioms (thành ngữ).

Nhóm 1: chủ đề Work and study (unit 1- unit 7)

Nhóm 2: chủ đề People and relationships (unit 8- unit 15)

Nhóm 3: chủ đề Leisure and Lifestyle (unit 16 – unit 24)

Nhóm 4: chủ đề Travel (unit 25- unit 27)

Nhóm 5: chủ đề The environment (unit 28- 33)

Nhóm 6: chủ đề Society and institutions (unit 34- unit 46)

Nhóm 7: chủ đề The media (unit 47- unit 50)

Nhóm 8: chủ đề Health (unit 51- unit 54)

Nhóm 9: chủ đề Technology (unit 55- unit 58)

Nhóm 10: chủ đề Basic concepts (unit 59- unit 71)

Nhóm 11: Functional vocabulary (unit 72- unit 84) nội dung các units này tập trung vào các từ vựng có chức năng, đặc biệt từ vựng chức năng trong văn viết học thuật.

Nhóm 12: Words and meanings (unit 85 – unit 91) nội dung bài học chủ yếu hỗ trợ người học tìm hiểu nghĩa của một số từ vựng đặc biệt như từ viết tắt, tiền tố , hậu tố, hoặc từ vựng có nhiều nghĩa.

Nhóm 13: Fixed expressions and figurative language (unit 92- unit 96) Nội dung xoay quanh các cách diễn đạt và các phép tu từ như sử dụng collocations, idioms hoặc phrasal verbs.

Nhóm 14: Language variation (unit 97- unit 101) nội dung chủ yếu xoay quanh khía cạnh văn phong và sự biến thể từ vựng.

Trong mỗi bài học cũng sẽ có hai phần chính là lý thuyết và bài tập. Nội dung bài tập có nhiều hình thức đa dạng khác nhau.

  1. Phần thứ ba là phần Answer Key: Phần này đưa ra đáp án của các bài tập trong phần Exercise ở tất cả các units.
  2. Phần thứ tư là phần Phonetic symbols: cung cấp bảng phiên âm trong tiếng Anh, bao gồm tất cả các nguyên âm (vowel sounds) và phụ âm (consonant sounds).
  3. Phần cuối cùng là Index (phần phụ lục): nội dung liệt kê lại tất cả các từ và cụm từ xuất hiện trong sách theo thứ tự bảng chữ cái và đính kèm theo số trang.
  4. Riêng đối với sách Elementary, nội dung có thêm hai phần là Irregular verbs và How to learn vocabulary. Sách cung cấp bảng động từ bất tắc và đưa ra những gợi ý về cách thức học từ vựng hiệu quả.

Tải English Vocabulary In Use Advanced PDF: TẠI ĐÂY

3. Các bước làm sổ tay ghi chép từ vựng tiếng Anh hiệu quả 

Bước 1: Đầu tiên bạn cần chuẩn bị 1 cuốn sổ tay và kẻ sẵn bảng gồm có 5 cột:

– Cột 1: cách từ cần ghi nhớ có cùng cách phát âm phonic

– Cột 2: nghĩa Tiếng Việt

– Cột 3: từ đồng nghĩa, trái nghĩa với từ ở cột 1

– Cột 4: các từ vựng liên quan (thuộc họ từ)

– Cột 5: Câu ví dụ chứa từ vựng

Bước 2: Xác định trước các chủ đề bạn muốn nắm vững để tìm các từ vựng tương thích bao gồm: danh từ, tính từ, động từ, giới từ, trạng từ,… Mỗi chủ đề bạn cần đưa vào trong bảng khoảng 20 – 40 từ mới.

Bước 3: Hãy dùng sự trợ giúp của từ điển để hoàn thành hết tất cả các cột trong bảng. Nên đặt các câu sử dụng từ vựng với mỗi từ mới bạn thu thập được. Đối với các chủ đề quá rộng thì bạn hãy chia nhỏ nó ra để học thuộc dễ dàng hơn. Hãy cố gắng tìm đầy đủ những từ vựng liên quan đến từ gốc như từ cùng họ, từ trái nghĩa, đồng nghĩa,…

Bước 4: Sau khi hoàn thiện cuốn sổ bạn cần thật chăm chỉ học thuộc các mục theo bảng đã ghi. Thường xuyên luyện tập để tạo phản xạ giao tiếp, phản xạ từ vựng. Bạn có thể tăng hiệu quả các học bằng cách kết hợp nghe phát âm các từ vựng đó.

Link download full bộ sách bộ sách English Vocabulary in Use PDF: TẠI ĐÂY

Trên đây là những chia sẻ về bộ sách English Vocabulary in Use từ HA Centre. Rất mong bài viết này sẽ có ích với tất cả mọi người đang ôn luyện IELTS! Nếu bạn còn thắc mắc hoặc có nhu cầu học IELTS, liên hệ ngay với HA Centre qua FORM bên dưới hoặc LINK TƯ VẤN miễn phí hoặc số điện thoại: Mr. Hà: 0963 07 2486 – HOTLINE 1: 032 796 3868 – HOTLINE 2: 032 976 3868 để được tư vấn kỹ hơn nhé!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

HA Centre tuyển dụng Giáo viên tại Hà Nội và Bắc Ninh

Test
Online
miễn
phí