Tin tức

Cấu trúc Suggest – Advise – Recommend trong bài thi IELTS

Suggest, Advise và Recommend là 3 cấu trúc rất dễ nhầm lẫn. Đặc biệt cấu trúc Suggest rất phổ biến trong tiếng Anh được sử dụng khi khuyến nghị hay đề xuất ý kiến với một ai đó. Với bài viết ngày hôm nay sẽ phân biệt advise, recommend, suggest rõ ràng. HA Centre sẽ giải thích kỹ về ý nghĩa và cách sử dụng để các bạn không bị nhầm lẫn dẫn đến mất điểm trong bài thi IELTS nhé!

1/ Cấu trúc và cách dùng Recommend trong Tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng Recommend trong Tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng Recommend trong Tiếng Anh

** Cấu trúc Recommend được sử dụng để giới thiệu, tiến cử một người với ai đó

Recommend + somebody/something to somebody

Example: 

 • Can you recommend a good match book?
 • Who recommended her for admission to this club?

Lưu ý: Dưới một vài trường hợp, các có thể dùng Suggest you + said you were suitable để thay thế recommend khi ra mắt hay tiến cử. Suggested you + said you were suitable tức là người nào đó và nói rằng nó, người đó phù hợp.

** Cấu trúc Recommend được sử dụng để nói tốt về ai đó

Cấu trúc này được sử dụng khi muốn trình bày hay tiến cử một người nào đó hoặc một vật nào đó.

Recommend + someone

 • Who recommended Hoa to see an eye specialist?
 • I can recommend him as a reliable programmer.

** Cấu trúc Recommend được sử dụng để khuyên bảo hoặc đề nghị

Recommend cũng có thể được sử dụng khi bạn muốn khuyên bảo hay yêu cầu một người nào đó làm việc gì đó có ích, có lợi cho người đó hay việc đó là đúng.

Recommend + SO + To do something

 • She recommends he do what they say.
 • She recommended that he resign.

2/ Cấu trúc và cách dùng Advise trong Tiếng Anh

Advise /ədˈvaɪz/ là một động từ, được sử dụng khi chúng ta muốn đưa ra cho người nào đó một lời khuyên, chúng ta dùng advise tại ngôi đầu tiên và đưa ra lời khuyên trực tiếp cho người nghe tại ngôi thứ hai, hoặc cũng có thể sử dụng để thuật lại lời khuyên cho một người khác.

Cấu trúc và cách dùng Advise trong Tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng Advise trong Tiếng Anh

 • Cấu trúc Recommend được sử dụng để báo cho ai đó biết về vấn đề gì

S + advise + somebody + of + something…

– Please advise me of the dispatch of the goods.

 • Cấu trúc Recommend được sử dụng để khuyên ai đó 

S + advise + somebody + to + something…

– I advised him to go home.

S + advise + somebody + against + Ving + something…

– His doctor advised him against smoking.

Advise + “that + mệnh đề”

– Our solicitors have advised that the costs could be enormous.

 • Phân biệt Advise và Advice

Advise /ədˈvaɪz/ là động từ, có tức là đưa ra lời khuyên (give advice). Trong khi đó, advice /ədˈvɑɪs/ là danh từ, có tức là lời khuyên, sự chỉ bảo, là một danh từ không đếm được. Ngoài âm tiết đầu tiên đọc giống nhau là /əd/, động từ advise có âm tiết thứ hai giống dưới từ prize /aɪz/, khi mà danh từ advice đọc giống từ mice /aɪs/.

Example:

 • I strongly advise you to lose weight.
 • They finally did what we advised.
 • Let me give you some advice: stay away from Margaret.

3/ Cấu trúc và cách dùng Suggest trong Tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng Suggest trong Tiếng Anh

Cấu trúc và cách dùng Suggest trong Tiếng Anh

Suggest được sử dụng trong 4 trường hợp:

 • khi muốn gợi ý một ý tưởng/ hành động/ kế hoạch
 • khi khi muốn khuyên thẳng thừng một người hoặc một nhóm người cụ thể
 • khi đề cử, tiến cử người nào đó phù hợp với một chức vụ nào đó hoặc gợi ý một vật có thể dùng cho mục đích nào đó.
 • khi muốn  gợi ý gián tiếp, nói bóng gió; không nói thẳng, nói rõ

Các cấu trúc của suggest:

Suggest + noun/noun phrase (Suggest + danh từ/cụm danh từ)

 • He suggests John for this project. 
 • Can you suggest a good restaurant in Vietnam? 

Suggest + that-clause (Suggest + mệnh đề “that”)

 • He suggested that I should go to Korea. 
 • I know a famous beach in Phuket. I suggest that we take a break and relax here. 
 • Anna suggests that we go out for lunch after the movie. 

Lưu ý: Nếu suggest chia ở thì quá khứ (suggested) thì cần phải dùng trợ động từ “should” ở mệnh đề sau “that”.

Suggest + -ing form (Suggest + V-ing)

 • My personal trainer suggests eating more fruit and exercising more. 
 • My best friend suggests celebrating our 1-year anniversary in Phuket.

Suggest + wh-question V (Suggest + từ để hỏi)

 • He suggested where to go.
 • I suggested what to see. 
 • You suggested when to leave.

4/ Phân biệt Advise, Recommend và Suggest

Phân biệt Advise, Recommend và Suggest

Phân biệt Advise, Recommend và Suggest

Advise, Recommend và Suggest là những động từ chỉ sự đề nghị, lời khuyên, gợi ý được sử dụng khi một ai đó muốn nói với người khác những gì họ nên làm. Mặc dù các từ như Advise, Recommend và Suggest có thể thay thế cho nhau, nhưng sẽ có sự khác biệt về ý nghĩa và cách sử dụng.

 • Advise là chính thức nhất. Được sử dụng với các đối tượng như bác sĩ, giáo viên, cố vấn, quan chức chính phủ, v.v.
 • Suggest là trang trọng hơn và được sử dụng để thể hiện một ý tưởng hoặc quan điểm.
 • Recommend mang tính chất cá nhân hơn và được sử dụng khi ai nói đưa ra đề xuất dựa trên kinh nghiệm cá nhân.

Rất mong bài viết sẽ cho bạn biết cách dùng, phân biệt advise, recommend, suggest trong tiếng anh. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc có nhu cầu học IELTS, hãy liên hệ ngay với HA Centre qua FORM bên dưới hoặc LINK TƯ VẤN miễn phí hoặc số điện thoại: Mr. Hà: 0963 07 2486 – HOTLINE 1: 032 796 3868 – HOTLINE 2: 032 976 3868 để được tư vấn kỹ hơn nhé!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Tuyển sinh các lớp IELTS hè 2024 - Tranh thủ học sớm để đạt điểm cao

Test
Online
miễn
phí