Tin tức

Tất tần tật thông tin về cấu trúc Propose

Propose là gì? Cấu trúc Propose được sử dụng như thế nào? Propose có những cách dùng nào quan trọng? Hãy cùng HA Centre tìm hiểu qua bài viết tất tần tật thông tin về cấu trúc Propose để trả lời những thắc mắc trên nhé!

1. Định nghĩa về Propose

Định nghĩa về Propose

Định nghĩa về Propose

Trong tiếng Anh, Propose là động từ rất đa năng, có nhiều tầng nghĩa và cách sử dụng khác nhau. 4 nghĩa chính của Propose là “đề xuất”, “dự định”, “cầu hôn”, “tiến cử”.

E.x:

 • My family and I propose to go to Da Nang for a holiday. (Cả nhà tôi dự định đi Đà Nẵng vào dịp lễ.)
 • Long proposed a promotion because he thought she had worked really hard in the past year. (Long đã đề xuất được thăng chức vì anh ấy nghĩ rằng mình đã làm việc rất chăm chỉ năm vừa qua.)
 • OMG! Trung proposed! (Chúa ơi, anh Trung đã cầu hôn rồi!)
 •  I propose Linn for chairman. (Tôi tiến cử Linn cho vị trí chủ tịch.)

2. Các cách dùng cấu trúc Propose phổ biến

Các cách dùng cấu trúc Propose phổ biến

Các cách dùng cấu trúc Propose phổ biến

Propose to do sth: Có ý định làm gì?

Cấu trúc đầu tiên là Propose to V, mang nghĩa là “có ý định làm gì, dự định làm gì”.

S + propose to + V

E.x:

 • He proposed to move to a new country. (Anh ấy đã có dự định chuyển sang nước khác sống.) 
 • Why do you propose to forgive him? He never said sorry. (Tại sao cậu lại có dự định tha thứ cho anh ấy? Anh ấy đã bao giờ nói xin lỗi đâu.)
 • My mom proposes to give my sister a new house when he gets married. (Mẹ tôi định cho em tôi một căn nhà mới khi chị ấy lấy chồng.)

Propose doing sth: Đề nghị làm gì?

Cấu trúc thứ hai cũng phổ biến đó là Propose doing sth, mang nghĩa là “đề nghị, đề xuất làm gì”.

S + propose + Ving

E.x:

 • Tom proposes throwing a big party tonight. (Tom đề nghị tối nay ăn mừng lớn) 
 • I am so sorry for the convenience. I propose giving you a refund. (Tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Tôi đề nghị được bồi thường cho quý khách) 

Propose N: Đề nghị việc gì, có gì

Để nói “đề xuất, đề nghị một việc/có gì đó”, chúng ta sử dụng cấu trúc sau:

S + propose + N

E.x:

 • I propose a new house! (Tớ đề xuất mua nhà mới) 
 • “What does she want?” – “She proposed a ceremony for our town.” (“Cô ấy muốn gì vậy?” – “Cô  ấy đề xuất một buổi lễ kỷ niệm cho thị trấn của chúng ta.”)

3. Phân biệt cấu trúc Propose, Mean và Agree

Một số người có thể nhầm lẫn chức năng của ba từ Propose, Mean và Agree trong nghĩa định làm gì. Sau đây HA Centre sẽ chỉ cho các bạn sự khác biệt của ba từ khi sử dụng với ý nghĩa này.

Phân biệt cấu trúc Propose, Mean và Agree

Phân biệt cấu trúc Propose, Mean và Agree

Cấu trúc Propose

Cấu trúc Propose sử dụng khi muốn nói “ai dự định làm gì”: S + propose + to V. Propose thường sẽ được dùng trong trường hợp dự định làm một việc có sự tham gia của người khác. 

E.x:

 • Our friends propose to cancel all the plans to travel and stay home. (Những người bạn của chúng tôi dự định huỷ mọi kế hoạch du lịch và ở nhà.)
 • Don’t tell me she proposed to quit her job. (Đừng bảo tôi là cô ấy định nghỉ việc luôn nhé.)
 • I propose to go to the zoo. (Tôi dự định đi sở thú).

Cấu trúc Mean

Chúng ta thường sử dụng cấu trúc S + mean to + V để nói “ai có ý định làm gì”. Cấu trúc này không trang trọng, thường được sử dụng trong văn nói. Khác với Propose, Mean thường dùng khi nói về ý định cá nhân hơn là việc làm cùng với người khác.

E.x:

 • Tom didn’t mean to hurt you. (Tom không có ý làm bạn buồn đâu)
 • Did you not hear me clearly? That’s what Tom meant! (Bạn chưa nghe rõ hả? Ý Tom là vậy đó!)

Cấu trúc Agree

Cấu trúc S + agree (for N) + to V mang nghĩa là “đồng ý làm gì” hoặc “đồng ý cho ai làm gì”.  

E.x:

 • At first, everyone agreed to go to Dalat in the summer. However, they switched to Phu Quoc instead. (Đầu tiên, mọi người đều đồng ý đi Đà Lạt vào mùa hè. Tuy nhiên, thay vào đó họ lại đổi sang Phú Quốc.)
 • My father agreed to let me throw a party at our house. (Bố đồng ý cho chúng ta tổ chức tiệc ở nhà rồi.)
 • Hang and Thao will agree for you to go to Trung’s house if you wash all the dishes. (Hằng và Thảo sẽ đồng ý cho em sang nhà Trung nếu em rửa tất cả đống bát.)

4. Bài tập về cấu trúc Propose

Hãy làm bài tập dưới đây cùng HA Centre để kiểm tra độ hiểu bài cấu trúc Propose bạn nhé!

Bài 1: Điền đúng cấu trúc Propose cùng với động từ ở trong ngoặc (nếu có)

Ví dụ: 

Trang  __________ (walk) in that room. Trang định bước vào căn phòng đó.

=> Trang proposes to walk in that room.

 1. Hang __________ (have) a meeting. Hằng đã đề nghị có một buổi họp. 
 2. She ________ (go) to school. Cô ấy đã định đi đến trường.
 3. Linda_________ (live) in a different country. Linda dự định sống ở một đất nước khác.
 4. Lam ___________ a promotion. Lam đề xuất được thăng chức.
 5. Shinn __________ (move) the closet to our parents’ house. Shinn đề nghị chuyển chiếc tủ sang nhà bố mẹ của cô ấy.

Bài 2: Chọn đáp án đúng 

 1. Shinn has agreed  __________ to the movies with me.
 2. going
 3. to go
 4. go

 

 1. She meant __________ a new pair of shoes but she changed her mind.
 2. buying
 3. to buy
 4. would buy

 

 1. We propose __________ to Ha Noi next week.
 2. to travel
 3. traveling
 4. travel

 

 1. “What is your proposal?” – “I propose  __________ the television.
 2. fixing
 3. to fix
 4. have fixed

 

 1. Lan would like to  __________ hiring a new employee.
 2. mean
 3. agree
 4. propose

 

Đáp án:

Bài 1:

 1. Hang proposed having a meeting.
 2. She proposed to go to school.
 3. Linda proposes to live in a different country.
 4. Lam proposes a promotion.
 5. Shinn proposes moving the closet to our parents’ house.

 

Bài 2:

 1. B
 2. B
 3. A
 4. A
 5. C

Cấu trúc Propose là có nhiều nghĩa khác nhau, cần một thời gian làm quen thì mới có thể thành thạo. Các bạn hãy cùng mình học và ghi nhớ để sử dụng cấu trúc trên thật thành thạo và chuyên nghiệp nhé! Ngoài ra, nếu có bất cứ thắc mắc gì về chứng chỉ IELTS hãy liên hệ ngay với HA Centre qua FORM bên dưới hoặc LINK TƯ VẤN miễn phí hoặc số điện thoại: Mr. Hà: 0963 07 2486 – HOTLINE 1: 032 796 3868 – HOTLINE 2: 032 976 3868 để được tư vấn kỹ hơn nhé!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

Test
Online
miễn
phí