Tin tức

Những cách mở đầu câu Speaking giúp tăng điểm Fluency and Coherence

Dân gian ta có câu “đầu xuôi đuôi lọt”, khi thi Speaking IELTS, nếu bạn có một phần mở đầu trôi chảy, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy thêm phần tự tin để hoàn thành bài nói của mình, cũng sẽ gây ấn tượng đối với giám khảo.

Những cách mở đầu cho bài speaking dưới đây chắc chắn sẽ giúp bạn tăng điểm fluency and coherence (trôi chảy) cho bài thi IELTS.

1. Tiêu chí Fluency and Coherence của bài IELTS Speaking là gì?

Cách mở đầu Speaking Part 1, cách mở đầu bài speaking, cách mở đầu bài speaking ielts, cách mở đầu cho bài speaking, cách mở đầu một bài speaking, điểm fluency & coherence là gì, fluency and coherence

Điểm Fluency and Coherence là gì?

Điểm fluency & coherence là gì? Fluency and Coherence là tiêu chí chấm điểm IELTS Speaking chỉ độ trôi chảy và mạch lạc:

 • Khả năng sử dụng những câu dài mà không gặp nhiều khó khăn
 • Trả lời không ngập ngừng, do dự
 • Tốc độ nói vừa phải, không quá nhanh hoặc chậm
 • Khả năng sử dụng từ nối (discourse markers) và liên từ (conjunctions)
 • Số lần tự sửa lỗi (self-correction) có giới hạn
 • Khả năng gắn kết ý và phù hợp với tình huống

Tiêu chí quan trọng nhất để đánh giá độ Fluency & coherence chính là khả năng nói những câu dài và sử dụng linh hoạt các từ nối và liên từ. Sử dụng từ nối giúp bài nói của bạn lưu loát và tự nhiên hơn. Tuy nhiên, Bạn lưu ý từ nối khi thi Speaking sẽ không giống Writing đâu nên thay vì sử dụng các từ như Moreover, Therefore, As a result,… hãy nói And, So, You know, Actually, In fact, I mean,….

2. Các cách mở đầu bài Speaking IELTS

Cách mở đầu Speaking Part 1, cách mở đầu bài speaking, cách mở đầu bài speaking ielts, cách mở đầu cho bài speaking, cách mở đầu một bài speaking, điểm fluency & coherence là gì, fluency and coherence

Đưa ra ý kiến

Cách 1: Đưa ra ý kiến

Cách mở đầu cho bài Speaking IELTS đầu tiên mà HA Centre muốn đưa ra cho bạn đó chính là cách đưa ra ý kiến (giving opinion).

 • I think
 • I believe
 • I feel
 • I suppose
 • I guess
 • According to me
 • In my view
 • In my opinion
 • It seems to me that
 • From my perspective
 • It appears that
 • From/ In my point of view
 • From my standpoint
 • From my viewpoint
 • As far/So far as I’m concerned
 • As far as I know
 • Personally, I think
 • I’d like to point out that
 • What I mean is
 • Generally it is thought that
 • Some people say that
 • Well, it is considered that
 • It is generally accepted that
 • My impression is that
 • It goes without saying that
 • First of all I’d like to point out
 • The main problem is
 • Speaking of
 • What we have to decide is

Cách 2: Đồng ý với ý kiến

Cách mở đầu Speaking Part 1, cách mở đầu bài speaking, cách mở đầu bài speaking ielts, cách mở đầu cho bài speaking, cách mở đầu một bài speaking, điểm fluency & coherence là gì, fluency and coherence

Đồng ý với ý kiến

 • I hold the view that
 • I’m of the opinion that
 • I agree
 • I totally agree
 • Definitely
 • I couldn’t agree more
 • Absolutely
 • Precisely….
 • I’d go along with that view to a point
 • Sure, that’s one way of looking at it
 • I suppose so
 • I think so too
 • I’d go along with that
 • I second that
 • I’m convinced that
 • I’m (absolutely) sure
 • I have no doubt that
 • I think/don’t think that
 • As I see it
 • I tend to think
 • I have the feeling that
 • The way I see it,
 • Let me back up/support this idea with a few
 • I’ve reached this conclusion for a number of reasons
 • The main problem is
 • As everyone knows
 • There can be no doubt that
 • It is a fact that
 • Nobody will deny that

Cách 3: Phản biện ý kiến

Cách mở đầu Speaking Part 1, cách mở đầu bài speaking, cách mở đầu bài speaking ielts, cách mở đầu cho bài speaking, cách mở đầu một bài speaking, điểm fluency & coherence là gì, fluency and coherence

Phản biện ý kiến

 • That’s one way of looking at it, however
 • I completely disagree
 • Well, I see things rather differently
 • Umm, I’m not sure about that
 • I’m not sure I go along with that view
 • I don’t really agree with that idea
 • I agree up to a point, but
 • I wouldn’t quite put it that way myself
 • I still have my doubts
 • I can’t/ couldn’t go along with that
 • I find that very difficult to accept
 • Not necessarily
 • That’s not always true
 • There is no way I could agree with that
 • I don’t think so
 • No, I’m not sure about that because
 • I’m afraid I have to disagree
 • I’m of a different
 • I doubt whether
 • I tend to
 • I’m not sure if/whether that’s
 • That may be (the case), but

Cách 4: Sử dụng từ nối

Cách mở đầu Speaking Part 1, cách mở đầu bài speaking, cách mở đầu bài speaking ielts, cách mở đầu cho bài speaking, cách mở đầu một bài speaking, điểm fluency & coherence là gì, fluency and coherence

Sử dụng từ nối

 • First of all, I’d like to say
 • In addition to that
 • Moreover,
 • Furthermore,
 • Another example of this is
 • First, second, third
 • Finally,

Cách 5: Cách nối câu khi đang lưỡng lự

Cách mở đầu Speaking Part 1, cách mở đầu bài speaking, cách mở đầu bài speaking ielts, cách mở đầu cho bài speaking, cách mở đầu một bài speaking, điểm fluency & coherence là gì, fluency and coherence

Cách nối câu khi đang lưỡng lự

 • … well …
 • … actually …
 • … you know/you see …
 • … it’s like this …
 • … it’s sort of/kind of …
 • … the thing is …
 • … what I’m trying to say is …
 • … what I mean is …
 • … as a matter of fact …
 • … as I say …
 • … how shall I put it?

Cách 6: Đưa ý kiến trung lập

Cách mở đầu Speaking Part 1, cách mở đầu bài speaking, cách mở đầu bài speaking ielts, cách mở đầu cho bài speaking, cách mở đầu một bài speaking, điểm fluency & coherence là gì, fluency and coherence

Đưa ý kiến trung lập

 • There are two sides to the question.
 • On the one hand …, on the other hand
 • An argument for/in favor of/against is
 • While admitting that … one should not forget that
 • Some people think that …, others say that
 • Although I must admit that

Cách 7: Đưa ra kết luận

Cách mở đầu Speaking Part 1, cách mở đầu bài speaking, cách mở đầu bài speaking ielts, cách mở đầu cho bài speaking, cách mở đầu một bài speaking, điểm fluency & coherence là gì, fluency and coherence

Đưa ra kết luận

 • The obvious conclusion is
 • Last but not least
 • The only alternative (left) is
 • The only possible solution/conclusion is
 • Summing up, I’d like to say that
 • In conclusion we can say that
 • To cut a long story short
 • Just to give you the main points again

Hy vọng, qua bài viết này, các bạn đã biết thêm cách mở đầu speaking để tăng điểm fluency and coherence cho bài thi nói của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, liên hệ với HA Centre qua số điện thoại: MR. HA: 0963 07 2486, Hotline 1: 032 796 3868, Hotline 2: 032 976 3868 hoặc bạn vui lòng ĐỂ LẠI THÔNG TIN để nhận được những tư vấn chi tiết nhất nhé.

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

học hè Online mùa covid 19 năm 2021

Test
Online
miễn
phí