Tin tức

Cách câu giờ trong IELTS Speaking tự nhiên hiệu quả

1. Khi nào thì nên câu giờ trong IELTS SPEAKING

Khi nào thì nên câu giờ trong IELTS SPEAKING

Khi nào thì nên câu giờ trong IELTS SPEAKING

Có 3 trường hợp sau đây IELTS TUTOR khuyên có thể câu giờ:

1.1. Khi không hiểu câu hỏi giám khảo đưa ra

Không hiểu câu hỏi giám khảo đặt ra là sao?

 • Khi không hiểu câu hỏi của giám khảo, thì các em cần hỏi lại giám khảo về câu hỏi để cho hiểu.
 • Không được bảo examiner giải thích cả 1 câu hỏi, tuy nhiên có quyền nhờ giám khảo explain từ hoặc vấn đề mà không hiểu, để giúp mình hiểu hơn; đừng hỏi lại quá nhiều lần người ta sẽ chấm ít điểm, vì khả năng nghe các em còn yếu nhé

Cách xử lý khi không hiểu câu hỏi giám khảo cho

 • Nên sử dụng các mẫu câu sau để nhờ giám khảo giải thích từ:
  • “I’m sorry, what does “ Concentration” mean please?
  • “I’m sorry, but I’m not sure what you mean!”
  • Can you give me an example of “ Leadership”? 
  • I apologize, But i am not famillar with this topic. Can you explain the question please?
  • I’m a little confused about the word (X); can you tell me what it means

1.2. Khi không nghe rõ giám khảo nói gì

Nếu không nghe rõ giám khảo nói gì thì nên dùng các mẫu câu sau mà IELTS TUTOR gợi ý:

 • Could you speak louder and slower, please?
 • I’m sorry, but I can’t hear what you just said
 • Could you please repeat the question with a little slower speed?
 • Sorry, I didn’t quite catch that. Can you repeat the question for me please?

1.3. Khi gặp topic hoàn toàn “mù tịt” cần thời gian suy nghĩ

 • Khi cần thời gian để suy nghĩ một câu hỏi khó cho topic khó 
 • Khi hoàn toàn không biết gì về câu hỏi / topic mà giám khảo hỏi mình 

2. Câu hỏi thường gặp liên quan đến câu giờ IELTS SPEAKING

Câu hỏi thường gặp liên quan đến câu giờ IELTS SPEAKING

Câu hỏi thường gặp liên quan đến câu giờ IELTS SPEAKING

Có nên “giả nai” câu giờ để nói có vẻ tự nhiên không?

 • Nếu không biết thật thì mới câu giờ, còn nếu biết câu trả lời thì cứ trả lời mạnh dạn chứ đừng câu giờ làm gì, vì như vậy sẽ mất tự nhiên
 • Cách câu giờ như thế nào thì cũng là cả 1 nghệ thuật, nên luyện tập kĩ càng ở nhà, chứ không thể đang không biết trả lời mà lại trả lời 1 mạch thuộc lòng thì sẽ không tự nhiên
 • Luyện tập trả lời câu giờ ở nhà với những lưu ý sau:
  • Trả lời 1 cách để giảm khảo thấy mình không biết vấn đề này thật
  • Nhớ tập luyện cho kĩ, chứ đừng ấp a ấp úng khi trả lời thì lại bị mất điểm fluency nhé  
  • Trong lúc câu giờ là phải nghĩ ra một ý gì để nói nhé, dù đơn giản cũng được.

Có nên trả lời “I don’t know” khi không biết thật sự

 • Trong IELTS SPEAKING, khả năng trúng các câu hỏi trong topic mình không biết là khá cao, cho nên nếu không có nhiều kinh nghiệm và không biết về chủ đề nào đó thì việc thẳn thắn thừa nhận với giám khảo là mình không biết là hoàn toàn được. 
 • Tuy nhiên, không nên trả lời cụt lủn I don’t know mà không nêu gì thêm, thì điểm chắc chắn sẽ thấp
 • IELTS đánh giá kĩ năng dùng tiếng anh, chứ không phải biết hay không biết 1 vấn đề, cho nên nếu topic đó bạn không biết thì phải trả lời không biết sao cho đầy đủ chứ không thể trả lời cụt lủn rồi bảo giám khảo qua câu khác nhé 

3. Cách câu giờ IELTS SPEAKING tự nhiên nhất

Cách câu giờ IELTS SPEAKING tự nhiên nhất

Cách câu giờ IELTS SPEAKING tự nhiên nhất

3.1. 3 cách câu giờ

 • Đưa ra nhận xét về câu hỏi (câu này khó…) sau đó trả lời ngắn gọn trọng tâm câu hỏi đề cho
 • Nói thật về bản thân mình là mình không biết về vấn đề này, sau đó trả lời ngắn gọn trọng tâm câu hỏi đề cho
 • Nói từ kinh nghiệm của người khác: thí sinh có thể nói với giám khảo rằng bạn không thực sự có trải nghiệm gì trong chủ đề này, nhưng bạn có thể chia sẻ những điều mà người thân đã trải qua.

3.2. Mẫu câu để câu giờ

 • ​To be honest, this topic is strange to me, so let me think…. 
 • It’s not easy to talk about a brand new aspect without preparing beforehand and honestly I have no clue about this at all, but let me think 
 • Well, I haven’t given it much thought yet, but If you ask me, I think….
 • As a matter of fact, for such a carefree person like me, these stuff sound a bit too serious so I don’t usually think about them…
 • To be honest, ….is not my cup of tea, but if you ask me, I believe that…
 • Hm I have to say this is a really tough / tricky / intriguing question and I have never thought about this before
 • To be honest, it’s not an area of my interest 
 • This is a very interesting question, and I’ve never thought about this before
 • Well, I don’t really know much about … because …, but I suppose …
 • To be honest, I didn’t expect such a tough question like this because it’s not really relevant to my life but let me see …
 • Well, to be honest, I don’t have much knowledge about this
  • IELTS TUTOR xét ví dụ: Well, I don’t really know much about seasonal jobs because everyone works all year round where I live, but I suppose that some jobs related to tourism must stop at the end of the summer holiday period.
 • Frankly, this isn’t something I’m used to talking about.
 • This question is really difficult. Nobody has ever asked me about that before. Wow, let me think about that
 • Honestly, I am a little bit nervous right now and my mind just went blank
 • To be honest I don’t really know the answer to that because I’m completely out of touch with

3.3. Câu giờ trong Part 2 IELTS SPEAKING

 • Bám sát vào 4 câu hỏi gợi ý của Cue Card để trả lời. Thực ra Speaking Part 2, khó thì khó nhưng dễ cũng rất dễ vì thực ra người ta đã cho sẵn dàn bài mà các em nên làm là gì rồi, nên chỉ cần bám sát trả lời cụ thể cho từng câu hỏi trong cue card là ổn
 • Nên tập trung trả lời câu hỏi cuối (thường là câu Why) sẽ dễ trả lời hơn
 • Trả lời theo công thức: Main idea >> Supporting idea >> Example đừng trả lời lan man 
 • Kể câu chuyện của bản thân ở phần ví dụ, vì nếu là chuyện của bản thân mình thì ít ra mình có dễ nói 
 • Cho nhiều ví dụ, có thể là 1 hoặc thậm chí là 2 ví dụ đều được. 

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

HA Centre tuyển dụng Giáo viên tại Hà Nội và Bắc Ninh

Test
Online
miễn
phí