Tin tức

Các mẫu câu trả lời trong IELTS Speaking đầy đủ nhất

1. Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1

Các dạng câu hỏi thường gặp trong IELTS Speaking Part 1

Trong IELTS Speaking part 1, chúng ta sẽ thường xuyên gặp 3 dạng câu hỏi chính là Yes/No questions, W-h questions và Selective questions.

Từ 3 dạng nền tảng này, chúng ta sẽ có 7 dạng biến thể khác như bên dưới, còn cách trả lời chúng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như động từ và danh từ trong câu hỏi đó.

Dạng câu hỏi Ví dụ
1. “Types of” Questions What types of weather are there in your country? 
2. Wh-/How” Questions What makes you happy? How do you go to school? 
3. “Yes/No” Questions Do you like animals? 
4. “Would” Questions Would you like to live in the mountains?  
5. Basic description Questions Tell me about your neighborhood. Can you describe your house?  
6. Liking/Disliking Questions Do you like fast food? What kinds of food do you dislike? 
7. Selective questions Do you like dogs or cats?  

2. Cách trả lời IELTS Speaking Part 1

Cách trả lời IELTS Speaking Part 1

Cách trả lời IELTS Speaking Part 1

Như đã đề cập ở tổng quan, chiến lược trả lời cho các câu hỏi trong IELTS Speaking Part 1 là chính xác, đơn giản, tự nhiên và hiệu quả. Để đạt được những điều này, bên dưới là cấu trúc câu trả lời gợi ý và chức năng của mỗi câu để các bạn tham khảo.

Nhìn vào cấu trúc trả lời trên, chúng ta sẽ thấy 2 phần Direct answer Explanation sẽ luôn cần xuất hiện trong các câu trả lời để đảm bảo câu trả lời ít nhất giải quyết được câu hỏi của Examiner. Phần cuối cùng là ví dụ/kết luận/thông tin liên quan trong một câu trả lời IELTS Speaking Part 1 sẽ tùy vào dụng ý, thời gian cho phép & level của thí sinh. Nếu đảm bảo cả 3 phần này trong 1 câu trả lời thì sẽ là hoàn hảo nhất.

Câu trả lời của bạn theo flow này sẽ giúp bạn ăn điểm tối đa vì Direct answer sẽ trả lời đúng câu hỏi. Explanation sẽ làm sáng tỏ vấn đề và làm tăng tính mạch lạc (kết hợp cùng từ nối). Và ví dụ/kết luận/thông tin liên quan sẽ làm tăng sự rõ ràng/lý luận/biểu cảm của câu trả lời.

Trong một câu trả lời, chúng ta có thể kết hợp từ phần Direct answer & Explanation tạo thành một câu phức để tăng tính cao cấp trong ngữ pháp và quan hệ nghĩa cho câu trả lời.

Một số bạn thường cho rằng trả lời câu hỏi bằng nhiều câu & dài thì sẽ được ăn điểm. Tuy vậy, cấu trúc này chỉ ra rằng bạn nên ưu tiên trả lời câu hỏi theo đủ 3 phần này hơn là trả lời dài nhưng thiếu 1 trong các phần trên.

3. Chủ đề thường gặp trong IELTS Speaking Part 1

  • Các chủ đề thường gặp trong Part 1 IELTS Speaking gồm: Hobbies, Family, Education, Work, Travelling, Music, Sports, Friends, Fashion, Animals, Holidays, Relax, Colors, TV,…
  • Tuy nhiên, một số topic khác lạ hơn cũng xuất hiện nhiều hơn trong thời gian gần đây như: Window view, Trees, Robots, Noises, Dictionaries, Purse/Wallet, Mobile Apps,…

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

HA Centre tuyển dụng Giáo viên tại Hà Nội và Bắc Ninh

Test
Online
miễn
phí