Tin tức

Tổng hợp các cụm từ thường gặp trong đề thi đại học quốc gia 2021

Bên cạnh idom, cụm từ, cụm động từ cũng là phần khó trong đề thi tiếng Anh. Bổ sung thêm nhiều kiến thức ngữ pháp dành cho các bạn đang ôn luyện cho các kì thi. Tiếp tục series ôn thi đại học, hôm nay HA CENTRE Tổng hợp các cụm từ thường gặp trong đề thi đại học quốc gia. Các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé!

Tổng hợp các cụm từ thường gặp trong đề thi đại học quốc gia 2021

Các cụm từ thường gặp trong đề thi đại học quốc gia

Tổng hợp các cụm từ thường gặp trong đề thi đại học quốc gia 2021

 • allow for: tính đến, xem xét đến
 • ask after: hỏi thăm sức khỏe
 • ask for: hỏi xin ai cái gì
 • ask sb in/ out : cho ai vào/ ra
 • advance in : tấn tới
 • advance on : trình bày
 • advance to : tiến đến
 • agree on something : đồng ý với điều gì
 • agree with : đồng ý với ai, hợp với, tốt cho
 • answer to : hợp với
 • answer for : chịu trách nhiệm về
 • attend on(upon): hầu hạ
 • attend to : chú ý
 • to be over: qua rồi
 • to be up to sb to V: ai đó có trách nhiêm phải làm ǵì
 • to bear up= to confirm : xác nhận
 • to bear out: chịu đựng
 • to blow out : thổi tắt
 • blow down: thổi đổ
 • blow over: thổi qua
 • to break away= to run away :chạy trốn
 • break down : hỏng hóc, suy nhược, ̣a khóc
 • break in(to+ O) : đột nhập, cắt ngang
 • break up: chia tay , giải tán
 • break off: tan vỡ một mối quan hệ
 • to bring about: mang đến, mang lại( = result in)
 • brinn down = to land : hạ xuống
 • bring out : xuất bản
 • bring up : nuôi dưỡng ( danh từ là up bringing)
 • bring off : thành công, ẵm giải
 • to burn away : tắt dần
 • burn out: cháy trụi
 • back up : ủng hộ, nâng đỡ
 • bear on : có ảnh hưởng, liên lạc tới
 • become of : xảy ra cho
 • begin with : bắt đầu bằng
 • begin at : khởi sự từ
 • believe in : tin cẩn, tin có
 • belong to : thuộc về
 • bet on : đánh cuộc vào
 • call for: mời gọi, yêu cầu
 • call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
 • call on/ call in at sb’s house : ghé thăm nhà ai
 • call off = put off = cancel: hủy bỏ
 • care for :thích, săn sóc
 • catch up with : bắt kịp
 • chance upon : tình cờ gặp
 • close with : tới gần
 • close about : vây lấy
 • come to : lên tới
 • consign to : giao phó cho
 • cry for :khóc đ̣i
 • cry for something : kêu đói
 • cry for the moon : đ̣i cái ko thể
 • cry with joy : khóc vì vui
 • cut something into : cắt vật gì thành
 • cut into : nói vào, xen vào
 • Call in/on at sb ‘ house : ghé thăm nhà ai
 • Call at : ghé thăm
 • Call up: gọi đi lính, gọi điện thoại, nhắc lại kỉ niệm
 • Call off = put off =cacel : huỷ bỏ
 • Call for : yêu cầu, mời gọi
 • Care about: quan tâm, để ý tới
 • Care for : muốn, thích ( =would like ) , quan tâm chăm sóc ( = take care of)
 • Carry away : mang đi , phân phát
 • Carry on = go on : tiếp tục
 • Carry out: tiến hành , thực hiện
 • Carry off = bring off : ẵm giải
 • Catch on : trở nên phổ biến , nắm bắt kịp
 • Catch up with = keep up with = keep pace with : theo kịp ai , cái gì
 • Chew over = think over : nghĩ kĩ
 • Check in / out : làm thủ tục ra / vào
 • Check up : kiểm tra sức khoẻ
 • Clean out : dọn sạch , lấy đi hết
 • Clean up : dọn gọn gàng
 • Clear away : , lấy đi , mang đi
 • Clear up : làm sáng tỏ
 • Close down : phá sản , đóng cửa nhà máy
 • Close in : tiến tới
 • Close up: xích lại gần nhau
 • Come over/ round = visit: thăm
 • Come round : hồi tỉnh
 • Come down: sụp đổ ( =collapse )
 • Come down to : là do
 • Come up : đề cập đến , nhô lên , nhú lên
 • Come up with : nảy ra, loé lên
 • Come up against : đương đầu, đối mặt
 • Come out : xuất bản
 • Come out with : tung ra sản phẩm
 • Come about = happen: xảy ra
 • Come across : tình cờ gặp
 • Come apart : vỡ vụn
 • Come along / on with : hoà hợp , tiến triển
 • Come into : thừa kế
 • Come off : thành công, long ,bong ra
 • Count on SB for ST : trông cậy vào ai
 • Cut back on / cut down on : cắt giảm ( chi tiêu)
 • Cut in : cắt ngang = interrupt
 • Cut ST out off ST : cắt cái ǵì rời khỏi cái gì
 • Cut off :cô lập , cách li , ngừng phục vụ
 • Cut up : chia nhỏ
 • Cross out : gạch đi, xoá đi
 • delight in :thích thú về
 • depart from : bỏ, sửa đổi
 • do with : chịu đựng
 • do for a thing : kiếm ra một vật
 • Die away / die down : giảm đi , dịu đi ( về cường độ )
 • Die out / die off; tuyệt chủng
 • Die for : thèm gì đến chết
 • Die of : chết vì bệnh gì
 • Do away with : bãi bỏ, bãi miễn
 • Do up = decorate: trang trí
 • Do with : làm được gì nhờ có
 • Do without : làm đc gì mà không cần
 • Draw back : rút lui
 • Drive at : ngụ ý, ám chỉ
 • Drop in at SB’s house: ghé thăm nhà ai
 • Drop off : buồn ngủ
 • Drop out of school : bỏ học
 • End up : kết thúc
 • Eat up : ăn hết
 • Eat out : ăn ngoài
 • Face up to : đương đầu , đối mặt
 • Fall back on : trông cậy , dựa vào
 • Fall in with: mê cái gì ( fall in love with SB : yêu ai đó say đắm )
 • Fall behind : chậm hơn so với dự định , rớt lại phía sau
 • Fall through : = put off, cancel: hủy bỏ
 • Fall off : giảm dần
 • Fall down : thất bại
 • Fell up to : cảm thấy đủ sức làm gì
 • Fill in : điền vào
 • Fill up with : đổ đầy
 • Fill out : điền hết , điền sạch
 • Fill in for : đại diện, thay thế
 • Find out : tìm ra
 • Get through to sb : liên lạc với ai
 • Get through : hoàn tất ( = accomplish ) , vượt qua = get over
 • Get into : đi vào, lên ( xe)
 • Get in: đến, trúng cử
 • Get off : cởi bỏ , xuống xe , khởi hành
 • Get out of = avoid: tránh né
 • Get down : đi xuống, ghi lại
 • Get sb down : làm ai thất vọng
 • Get down to doing : bắt đầu nghiêm túc làm vịêc ǵì
 • Get to doing : bắt tay vào làm việc ǵì
 • Get round…( to doing) : xoay xở , hoàn tất
 • Get st across : làm cho cái ǵì đc hiểu
 • Get back : trở lại
 • Get up : ngủ dậy
 • Get ahead : vượt trước ai
 • Get away with : cuỗm theo cái gì
 • Get over : vượt qua
 • Get on one’s nerves:làm ai phát điên , chọc tức ai
 • Give away : cho đi , tống đi , tiết lộ bí mật
 • Give st back : trả lại
 • Give in : bỏ cuộc
 • Give way to : nhượng bộ , đầu hàng( = give oneself up to ), nhường chỗ cho ai
 • Give up : từ bỏ
 • Give out : phân phát , cạn kịêt
 • Give off : toả ra , phát ra ( mùi hương , hương vị)
 • Go out : đi ra ngoài , lỗi thời
 • Go out with : hẹn ḥò
 • Go through : kiểm tra , thực hiện công việc
 • Go through with : kiên trì bền bỉ
 • Go for : cố gắng giành đc
 • Go in for : = take part in: tham gia
 • Go with : phù hợp
 • Go without : kiêng nhịn
 • Go off : nổi giận, nổ tung , thối giữa ( thức ăn )
 • Go off with = give away with : cuỗm theo
 • Go ahead : tiến lên
 • Go back on one ‘ s word : không giữ lời
 • Go down with : mắc bệnh
 • Go over: kiểm tra , xem xét kĩ lưỡng
 • Go up : tăng , đi lên , vào đại học
 • Go into ; lâm vào
 • Go away : cút đi , đi khỏi
 • Go round : đủ chia
 • Go on : tiếp tục
 • Grow out of : lớn vượt khỏi
 • Grow up: trưởng thành
 • Hand down to = pass on to : truyền lại ( cho thế hệ sau,,,,)
 • Hand in : giao nộp ( bài , tội phạm )
 • Hand back : giao lại
 • Hand over: trao trả quyền lực
 • Hand out : phân phát(= give out)
 • Hang round : lảng vảng
 • Hang on = hold on = hold off : cầm máy (điện thoại )
 • Hang up ( off) : cúp máy
 • Hang out : treo ra ngoài
 • Hold on: cầm máy
 • Hold back : kiềm chế
 • Hold up : cản trở / trấn lột
 • Jump at a chance /an opportunity chộp lấy cơ hội
 • Jump at a conclusion : vội kết luận
 • Jump at an order : vội vàng nhận lời
 • Jump for joy : nhảy lên vì sung sướng
 • Jump into ( out of) : nhảy vào ( ra)
 • Keep away from = keep off : tránh xa
 • Keep out of : ngăn cản
 • Keep sb back from : ngăn cản ai không làm ǵì
 • Keep sb from = stop sb from: khiến ai ngừng điều gì đó
 • Keep sb together : gắn bó
 • Keep up : giữ lại , duy trì
 • Keep up with : theo kip ai
 • Keep on = keep ving : cứ tiếp tục làm gì
 • Lay down : ban hành , hạ vũ khí
 • Lay out : sắp xếp, lập dàn ý
 • Leave sb off = to dismiss sb: cho ai nghỉ việc
 • Leave out = get rid of: rời bỏ, từ bỏ
 • Let sb down : làm ai thất vọng
 • Let sb in / out : cho ai vào / ra , phóng thích ai
 • Let sb off : tha bổng cho ai
 • Lie down : nằm nghỉ
 • Live up to: sống xứng đáng với
 • Live on : sống dựa vào
 • Lock up: khóa chặt ai
 • Look after : chăm sóc
 • Look at ; quan sát
 • Look back on: nhớ lại hồi tưởng
 • Look round : quay lại nh́n
 • Look for: t́m kiếm
 • Look forward to ving: mong đợi , mong chờ
 • Look in on : ghé thăm
 • Look up : tra cúư ( từ điển, số điện thoại )
 • Look into : xem xét , nghiên cứu
 • Look on : đứng nhìn thờ ơ
 • Look out : coi chừng
 • Look out for : cảnh giác với
 • Look over : kiểm tra
 • Look up to : tôn trọng
 • Look dowm on : coi thường
 • Make up : trang điểm, bịa chuyện
 • Make out : phân biệt
 • Make up for : đền bù, hoà giải với ai
 • Make the way to : tìm đường đến
 • Mix out :trộn lẫn , lộn xộn
 • Miss out : bỏ lỡ
 • Move away: bỏ đi, ra đi
 • Move out : chuyển đi
 • Move in: chuyển đến
 • Order SB about ST: sai ai làm gì
 • Owe st to sb : có được gì nhờ ai
 • Pass away = to die: chết
 • Pass by : – go past : đi ngang qua , trôi qua
 • Pass on to = hand down to : truyền lại
 • Pass out = to faint : ngất
 • Pay sb back : trả nợ ai
 • Pay up the dept : trả hết nợ nần
 • Point out : chỉ ra
 • Pull back : rút lui
 • Pull down = to knock down : kéo đổ , san bằng
 • Pull in to :vào( nhà ga )
 • Pull st out : lấy cái ǵì ra
 • Pull over at : đỗ xe
 • Put st aside : cất đi , để dành
 • Put st away : cất đi
 • Put through to sb : liên lạc với ai
 • Put down : hạ xuống
 • Put down to : lí do của
 • Put on : mặc vào ; tăng cân
 • Put up : dựng lên , tăng giá
 • Put up with : tha thứ, chịu đựng
 • Put up for : xin ai ngủ nhờ
 • Put out : dập tắt
 • Put st/ sb out : đưa ai / cái gì ra ngoài
 • Put off : trì hoãn
 • Run after : truy đuổi
 • Run away/ off from : chạy trốn
 • Run out (of) : cạn kiệt
 • Run over : đè chết
 • Run back : quay trở lại
 • Run down : cắt giảm , ngừng phục vụ
 • Run into : tình cờ gặp, đâm xô , lâm vào
 • Ring after : gọi lại sau
 • Save up : để giành
 • See about = see to : quan tâm , để ý
 • See sb off : tạm biệt
 • See sb though : nhận ra bản chất của ai
 • Send for: yêu cầu , mời gọi
 • Send to: đưa ai vào ( bệnh viện , nhà tù
 • Send back : trả lại
 • Set out / off : khởi hành , bắt đầu
 • Set in: bắt đầu ( dùng cho thời tiết)
 • Set up :dựng lên
 • Set sb back: ngăn cản ai
 • Settle down : an cư lập nghiệp
 • Show off: khoe khoang , khoác lác
 • Show up :đến tới
 • Shop round : mua bán loanh quanh
 • Shut down : sập tiệm , phá sản
 • Shut up : ngậm miệng lại
 • Sit round : ngồi nhàn rỗi
 • Sit up for : chờ ai cho tới tận khuya
 • Slown down : chậm lại
 • Stand by: ủng hộ ai
 • Stand out : nổi bật
 • Stand for : đại diện, viết tắt của, khoan dung
 • Stand in for : thế chỗ của ai
 • Stay away from : tránh xa
 • Stay behind: ở lại
 • Stay up : đi ngủ muộn
 • Stay on at: ở lại trường để học thêm
 • Take away from : lấy đi, làm nguôi đi
 • Take after : giống ai như đúc
 • Take sb / st back to : đem trả lại
 • Take down : lấy xuống
 • Mistake sb for sb else : nhầm ai với ai
 • Take in : lừa gạt ai , hiểu
 • Take on : tuyển thêm , lấy thêm người
 • Take off : cất cánh , cởi tháo bỏ cái gì
 • Take over : giành quyền kiểm soát
 • Take up : đảm nhận, chiếm giữ (không gian)
 • Take to : yêu thích
 • Talk sb into st : thuyết phục ai
 • Talk sb out of : cản trở ai
 • Throw away : ném đi , vứt hẳn đi
 • Throw out: vứt đi, tống cổ ai
 • Tie down : ràng buộc
 • Tie in with : buộc chặt
 • Tell off : mắng mỏ
 • Try on: thử ( quần áo )
 • Try out : thử…( máy móc )
 • Turn away= turn down: từ chối
 • Turn into : chuyển thành
 • Turn out: hoá ra là
 • Turn on / off: mở, tắt
 • Turn up / down : vặn to , nhỏ ( âm lượng )
 • Turn up: xuất hịên , đến tới
 • Turn in: đi ngủ
 • Wait for : đợi
 • Wait up for: đợi ai đến tận khuya
 • Watch out /over: coi chừng, cẩn thận
 • Wear off : mất tác dụng , biến mất , nhạt dần
 • Wear sb out: khiến ai đó kiệt sức
 • Work off : loại bỏ
 • Work out: tìm ra cách giải quyết
 • Work up : làm khuấy động
 • Write down : viết vào

Trên đây là các cụm từ thường gặp trong đề thi đại học được HA Centre tổng hợp lại chi tiết. Việc trang bị cho mình kiến thức về cụm từ, cụm động từ là vô cùng quan trọng và cần thiết trong các kì thi.  Hãy luôn ghi nhớ “𝑳𝒆𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 𝒊𝒔 𝒕𝒉𝒆 𝒆𝒚𝒆 𝒐𝒇 𝒕𝒉𝒆 𝒎𝒊𝒏𝒅” – Học tập là đôi mắt của trí tuệ nhé!

Đăng kí ngay để bắt đầu ôn thi đại học đạt điểm cao cùng HA Centre:

đăng ký học tại trung tâm HA Centre

Nếu bạn cần trung tâm luyện thi đại học môn tiếng anh để dễ dàng đạt điểm cao tới với chúng mình. Mọi thắc mắc hoặc cần được hỗ trợ, hãy liên hệ ngay với HA Centre qua FORM bên dưới hoặc LINK TƯ VẤN miễn phí hoặc số điện thoại: Mr. Hà: 0963 07 2486 – HOTLINE 1: 032 796 3868 – HOTLINE 2: 032 976 3868 để được tư vấn kỹ hơn nhé!

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

thôn tin tuyển dụng trung tâm ngoại ngữ HA Centre

Test
Online
miễn
phí