Tin tức

Các cách sử dụng cực chuẩn với từ Away

Away là một trạng từ quen thuộc được sử dụng thường xuyên trong tiếng Anh. Tuy nhiên khi khi kết hợp với các từ khác, nó lại mang một nghĩa khác nhau. Vậy các cách sử dụng cực chuẩn với từ Away là gì? Cùng HA Centre tìm hiểu nhé!

1.Away (adj): vắng mặt

Eg:I’m away from the office until next week – Tôi sẽ nghỉ làm đến tuần sau. 

2. Fire away: tiến tới (= go ahead) 

(sử dụng để khích lệ ai đó đặt ra câu hỏi. )

Eg: So if anybody has any questions, please fire away-Nếu ai có câu hỏi gì thì hãy hỏi luôn đi ! 

3. Go away (v): 

  • Nghĩa 1: đi nghỉ mát

Eg: I’m going away this weekend – Tôi sẽ đi nghỉ mát vào cuối tuần này. 

  • Nghĩa 2: biến đi, đi cho khuất mắt đi. 

Eg: Go away! I don’t want to see you anymore – Đi đi! tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. 

 

4. Move away (v): chuyển nhà đến 1 nơi hoàn toàn khác. 

Eg: My friend moved away when I was ten-Bạn tôi chuyển nhà đi nơi khác khi tôi mới 10 tuổi. 

5. Run away (v): chạy trốn 

Eg: The teen ran away from home-Đứa trẻ đó đã bỏ nhà đi bụi. 

6. Turn away (v): từ chối ai đó. 

Eg: Don’t turn me away-Đừng từ chối tôi mà. 

7. Right away (adv) : ngay lập tức (= now, immediately) 

Eg: I’ll do it right away! – Tôi sẽ làm ngay lập tức. 

Ý kiến và nhận tư vấn miễn phí

Bài viết liên quan

error: Content is protected !!