HA Centre - Trung tâm đào tạo ngoại ngữ chất lượng cao

Tất cả khóa học

Lớp Pre IELTS
Lớp Pre IELTS

Lớp Pre IELTS

1 ₫
Lớp Advanced IELTS
Lớp Advanced IELTS

Lớp Advanced IELTS

1 ₫
Lớp Basic Grammar
Lớp Basic Grammar

Lớp Basic Grammar

1 ₫
Khóa IELTS Intensive
Khóa IELTS Intensive

Khóa IELTS Intensive

1 ₫
Khóa IELTS 1:1, 1:2
Khóa IELTS 1:1, 1:2

Khóa IELTS 1:1, 1:2

1 ₫